نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شهرستان خاتم از نداشتن نشریه محلی رنج می برد

شهرستان خاتم از نداشتن نشریه محلی رنج می برد

یک فعال حوزه رسانه و خبر درخاتم گفت: این شهرستان همواره از نداشتن نشریه و مطبوعه محلی رنج می برد.»اکبر رنجبر» در گفتگو با خبرنگارما افزود: با وجود اینکه توانمندیها و استعداد های خوب و مطلوبی در این شهرستان وجود دارد، ولی عدم برخورداری این شهرستان از نشریه محلی موجب شده تا چرخ توسعه در این منطقه همچنان با کندی پیش رود.
 وی با بیان اینکه نشریات نقش غیر قابل انکاری در توسعه هر منطقه ایفا می کنند، خواستار مساعدت مسئولین جهت بهره مندی این شهرستان از نشریه محلی شد.
 وی اظهار داشت: بعد مسافت این شهرستان تا مرکز استان و از طرفی عدم برخورداری از هیچ رسانه ای در این منطقه ، موجب شده تا شهرستان خاتم آن طور که باید و شاید مسیر توسعه خود را نپیماید.
 این فعال حوزه رسانه ای تصریح کرد: با صدور مجوز نشریه محلی برای این شهرستان می توان خلا بزرگ اطلاع رسانی در این منطقه را پر نمود و زمینه پیشرفت آن را فراهم کرد.
 وی خواستار مساعدت مسئولین جهت صدور مجوز تنها نشریه محلی این شهرستان شد.