نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شهردارجدید و انتظارانجام کارهای بزرگ

شهردارجدید و انتظارانجام کارهای بزرگ

بالاخره پس از کش و قوسها و حرف و حدیثها که می آید یا نمی آید؟تائیدش کردند یا نه؟می گویند استاندار هنوز حکمش را امضاء نکرده و حرفهایی از این دست که با چاشنی شایعاتی در خصوص حقوق و دستمزدی باورنکردنی و مدیر پروازی  بودن و...که  داشت به یک مسئله برای شورای تازه کار تبدیل می شد شهردار بافق معرفی شد و عفتی کلیدداری رتق و فتق امور شهری را بدست گرفت که هرچند زیاد بزرگ نیست اما حرف و حدیثهایی دارد بزرگ.
شهردار جدید معرفی شد اما تا آنجایی که خبر دارم تودیع شهردار قبلی به زمان دیگری موکول شده و امیدوارم شورائیان و مسؤلین امر شایسته و بایسته مراسمی زیبا برای تودیع تفکری از سمت شهرداری برگزار کنند چرا که او در چند سالی که شهردار بود کارهایی مفید و زیرساختی کرد هرچند انتقاداتی به عملکردش وارد است و این نشانه پر کاری بود چرا که املای نانوشته غلط ندارد.
حالا بافق شهرداری دارد به اصطلاح شهردیده و با تجربه کار چندین  و چندساله در شهرداری آن هم شهرداری پایتخت که شهردارش داعیه ریاست جمهوری داشت و دارد و این تجربه و شناختی که از زیر و بم کار در این ارگان دارد اولین نقطه قوت اوست.
اینکه اولویتهای کاری عفتی چیست و قرار است با بافق چه کند نمی دانم اما شنیده ام می
خواهد چهره بافق را متحول کند و مدیر عامل شرکت سنگ آهن نیز در جلسه معارفه اش قول همکاری به وی و شورا داده به قول امروزی ها در حد تیم ملی!!!و این دومین نقطه قوت برای شهرار جدید است و جالب اینکه شهردار سطح توقع بسیار خوبی از این مجموعه معدنی برای خدمت به شهر در پاسخ به عسکری عنوان داشته واین خود نویدی است برای انتظار ایجاد تحول در شهر.
بافق امروز تقریبا از مشمول زمان و به عبارتی فرسایشی شدن فعالیتهای عمرانی و پروژه هایی که برای رفاه مردم در نظر گرفته شده خسته است و شاید یکی از آرزوهای مردم
مشاهده سرعت انجام امور است موضوعی که معمولا کمتر شاهد آن بودیم و امید است این مساله با تاسی از سرعت کار در شهری مثل تهران که شهردار جدید تجربه کار در شهرداری
اش را دارد مرتفع و شیرنی یک پروژه مانند ایجاد خیابان یا احداث یک پارک برای مردم ملموس و لذتبخش شود.
در پایان این یاداشت این را هم بگویم از شهردار جدید علاوه بر حسن انجام امورات
روزمره انتظار کارهایی است بزرگ،کارهایی مثال زدنی که از وی به یادگار بماند چرا که بافق به فرزندی از خود اعتماد کرده که تجربه چندین و چند ساله اش در تهران را به زادگاهش آورده تا فتح بابی باشد برای خدمت رسانی همه کسانی که به هر دلیل از بافق رفته اند اما مردم شهرشان منتظرند تا مفید بودنشان را از راه دور و نزدیک به اثبات رسانند.
                         محمد علی قاسم زاده