نمایش خبر نمایش خبر

شنل کلاه دار

شنل کلاه دارمتراژ پارچه مورد نیاز:
 1 متر پارچه با عرض 150 سانتی متر
1-الگوی پشت و جلو را از قسمت سر شانه کنار یکدیگر بگذارید و بلندی شنل را علامت گذاشته و به صورت نیم دایره به پشت رسم کنید.
2- خط سرشانه را امتداد داده و از لبه ی نیم دایره 15 تا 20 سانتی متر به سمت بالا و پائین آمده و به ابتدای سرشانه وصل کنید.
3- جلو و پشت را از یکدیگر جدا نموده و 2 سانتی متر به خط مرکزی جلو دگمه خور دهید. 
4-خطی به خط دگمه خور گونیا کنید تا از تقاطع حلقه ی گردن و سرشانه ی جلو عبور کند و با اندازه های داده شده کلاه را رسم کنید.
5- سجاف را مانند الگوی شماره 3 رولت نمائید.
 
مراحل دوخت:
1-الگوی شماره 1و 3 را روی دولای باز و الگوی شماره 2 را روی دولای بسته برش کنید.
2-پنس کلاه را بدوزید و درز بالا و پشت کلاه را بدوزید.
3-سرشانه جلو و پشت را به یکدیگر بدوزید.
4-سجاف کلاه و جلوی شنل را به شنل بدوزید.
 
منتظر نظرات و انتقادهای شما عزیزان می باشیم
نجمه فلاح بافقی|
کارشناس طراحی و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وخت