نمایش خبر نمایش خبر

شلوار فانتزی برش دار

شلوار فانتزی برش دار 
نجمه فلاح بافقی|
کارشناس طراحی و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وخت
مراحل رسم الگوی شلوارک فانتزی
1-از اساس شلوار چین رولت کنید( رجوع شود به کتاب شلوار دوز)
2-5 سانتی متر از کمر پایین آمده و برش کنید و دور بریزید.
3- برشهای دور شلوار را با اندازه های داده شده رسم کنید.
4- زبانک جلوی شلوار را به پهنای 5 سانتی متر و طول تا باسن رسم کنید.
5- تکه های B وA را مانند شکل برش داده واوزمان دهید(شکل 9و 10)
6- اوزمانهای شماره 9 و 10 را به شکل چین دوخته و در جای خود به شلوارک وصل کنید. تکه شماره 9 را به 7 دوخته و بعد به شلوارک وصل کنید.  
متراژ پارچه مورد نیاز: 
1 متر پارچه با عرض 150 سانتی متر