نمایش خبر نمایش خبر

سهم بافق از 600 میلیارد تومان بهره مالکانه سنگ آهن مرکزی چقدر است؟

سهم بافق از 600 میلیارد تومان بهره مالکانه سنگ آهن مرکزی چقدر است؟خبری که امروزه کمتر به آن پرداخته می شود، موضوع بدهی شرکت سنگ آهن مرکزی از بابت بهره مالکانه است؛ بهره مالکانه یا رویالتی همان مبلغی است که به منظور بهره‌برداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی؛ مانند حق استخراج از معدن به دولت یا مالک پرداخت می‌شود.
 بهره مالکانه حاصل از واگذاری این معدن به بخش خصوصی مطابق اعلام سازمان توسعه و نوسازی ایران، یعنی همان ایمیدرو رقمی بالغ بر 600 میلیارد تومان می شود، این مبلغ می باید پس از وصول توسط سازمان مالیاتی استان یزد به حساب خزانه معین واریز شود. یکی از وظایف اداره خزانه معین استان یزد "پیگیری وصول درآمدهای استان و ارسال به حساب‏های خزانه‏داری کل در موعد معین" و " تهیه و ارسال درخواست استرداد وجه از خزانه کشور با توجه به بستانکاری‌های اعلام شده از سوی خزانه " می باشد؛ یعنی خزانه استان، مسئول دریافت این وجه  است و پس از وصول و دریافت آن می تواند مطابق ضوابط هزینه نماید و خرجکرد از این حساب هم طی فرآیند خاصی صورت می گیرد. 
در نشست خبری که با هفته مالیات همراه بود، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در پاسخ به خبرنگار هفته نامه افق کویر که چه مقدار از رقم 600 میلیارد تومانی برای شهرستان بافق در نظرگرفته می شود؛ وی به این گفته بسنده کرد که برای بافق هم لحاظ می شود؛ اما چه مقدار و چه عددی هنوز مشخص نمی باشد. ما نمی خواهیم در اینجا بگوییم که" مسجد نساخته گدا درب آن نشسته" اما تصور آن است که شرکت سنگ آهن مرکزی چه بخواهد و چه نخواهد باید این پول را پرداخت کند؛ زیرا بر اساس قوانین که در بالا به آن اشاره شد، این بهره مالکانه حق دولت است؛ چرا که دولت اصل معدن را واگذار نکرده است. معدن از انفال محسوب می شود؛ در نتیجه برای برداشت از این معدن باید حقی توسط شرکت های بهره بردار به دولت پرداخت بشود که این حق به عنوان بهره مالکانه در قوانین پیش بینی شده است. حال مسئولان؛ به ویژه فرمانداری، شورای اسلامی شهر و سایر نهادهای مرتبط، باید پیگیر بوده و پس از پرداخت این وجه میلیاردی توسط شرکت سنگ آهن مرکزی، درصدی از آن را از حساب خزانه استان دریافت کرده و خرج توسعه و عمران و آبادانی شهرستان بافق کنند نه آن که خزانه استان آن را در جایی دیگر هزینه کند؛ چرا که بافق اکنون به این اعتبار بیش از هر زمان دیگر نیاز دارد.       
محمد حسین تشکری
مدیر مسئول و صاحب امتیاز