نمایش خبر نمایش خبر

سنگ آهن پول بدهد تا خجالت نکشیم


هما السادات رضوی| به منظور پیگیری برخی از مسایل شهرستان بافق هفته نامه افق کویر در این شماره گفتگویی با سخنگوی شورای شهر بافق انجام داده است.
محمد عباسی در پاسخ به این پرسش که چند ماهی است که بیمه منازل تمام شده است برای تمدید آن چه اقدامی صورت گرفته است؟ گفت: بیمه منازل بیش از 2ماه است که از تمدید آن گذشته و تاریخ آن منقضی شده است؛ با توجه به اینکه از وظایف شهرداری نیست؛ ولی چند سالی است که شهرداری در این خصوص اقدام و منازل را بیمه کرده است. چند ماهی است که این قرارداد تمام شده است با پیگیری هایی که صورت گرفته به زودی و طی چند روز آینده قراردادی با بیمه تنظیم می شود؛ احتمالاً 10 میلیون تومان برای بیمه ساختمانی و 10 میلیون تومان هم برای بیمه اثاثیه این کار انجام می شود. جهت اطلاع افرادی که گاز کشی دارند، شرکت گاز در خصوص اتفاقات ناشی از گاز، خود تا 25 میلیون تومان در یک سال بیمه پرداخت می کند.
وی در پاسخ به این پرسش که تأسیس بازارچه میوه و تره بار در بافق به کجا رسید؟ افزود: در این زمینه شهرداری حاضر است مشارکت داشته باشد و کمک کند، از جانب شهرداری پیگیری شده است. توسظ متقاضی زمینی درخواست شده است که ان شاءا... این زمین را بتواند به تملک خود بگیرد؛ البته انجام این کار طول خواهد کشید. زمینی قبلاً واگذار شده که ظاهراً استراتژی و روند حرکت در این زمینه صحیح نبوده؛ بخاطر اینکه متولی این کار شهرداری است 
و شهرداری باید درخواست می داده و از طریق فراخوان و مزایده زمین را دریافت می کرد و از طریق مزایده آن را واگذار کسانی که حاضر هستند در این زمینه فعالیت کنند، نماید. یکی از شهروندان زحمت کشیده و در آنجا سرمایه گذاری کرده است، پیگیر کارش است که بازارچه میوه و تره بار را احداث کند؛ ولی آنچه که از طریق تعاون روستایی و اداره تعاون زمزمه می شود؛ ظاهراً خود شهرداری باید درخواست بدهد و خود شهرداری باید از طریق فراخوان زمین را واگذار کند. 
عضو شورای شهر در پاسخ به این پرسش که شهرداری با مشکل مالی روبرو شده است، چرا فرمانداری طلب خود را به شهرداری پرداخت نمی کند؟ تصریح کرد: در خصوص قضایای مالی از فرمانداری آنچنان طلبی نداریم؛ یعنی پولی که آمده باشد به فرمانداری از جانب عوارض 2% طلبی نداریم و هر زمان که پولی بیاید پس از اینکه سند مالی و عمرانی آن تنظیم شد پول را به حساب واریز می کنند؛ ولی شهرداری از شرکت سنگ آهن طلب زیادی دارد؛ منتها هنوز مبلغ واقعی را نمی دانم و سنگ آهن می گوید بحث صادرات به شهر تعلق نمی گیرد؛ ولی شورای شهر تأکید دارد بحث صادرات کما فی سابق باید به شهر تعلق بگیرد. سال 71-72 فکر کنم در زمان یاراحمدی این پول پرداخت شده است؛ امیدوارم از این به بعد هم پرداخت شود. بنا شده است که مبلغ را به طور شفاف به ما اعلام کنند و از طریق نامه مکتوب به سنگ آهن و مراجع قانونی دیگر پیگیر هستیم. مبلغ قابل توجهی است و با توجه به اینکه طرح های عمرانی و طرح های دردست اقدام زیادی در سطح شهر داریم؛ امیدوارم شرکت سنگ آهن هر چه زودتر این پول را بپردازد تا از خجالت مردم در بیاییم.