نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سفارشات آنتونی رابینز برای رسیدن به آرامش

سفارشات آنتونی رابینز برای رسیدن به آرامش


رنگین کمان

 یک: به مردم بیش از آنچه انتظار دارند کمک کنید و این کار را با شادمانی انجام دهید . دو: با مرد یا زنی ازدواج کنید که عاشق صحبت کردن با او هستید. برای اینکه وقتی پیرتر می شوید، مهارت های مکالمه ای مثل دیگر مهارت ها خیلی مهم می شوند .سه: همه ی آنچه را که می شنوید باور نکنید، همه ی آنچه را که دارید خرج نکنید و یا همان قدر که می خواهید نخوابید.چهار: وقتی می گویید: دوستت دارم. منظورتان همین باشد .پنج: وقتی می گویید :متاسفم. به چشمان شخص مقابل نگاه کنید هفت: به عشق در اولین نگاه باور داشته باشید .هشت: هیچ وقت به رؤیاهای کسی نخندید. مردمی که رؤیا ندارند هیچ چیز ندارند.نه: عمیقاً و با احساس عشق بورزید. ممکن است آسیب ببینید ولی این تنها راهی است که به طور کامل زندگی می کنید .ده: در اختلافات منصفانه بجنگید و از کسی هم نام نبرید . یازده: مردم را از طریق خویشاوندانشان داوری نکنید . دوازده: آرام صحبت کنید ولی سریع فکر کنید .سیزده :وقتی کسی از شما سوالی می پرسد که نمی خواهید پاسخ دهید، لبخندی بزنید و بگویید :چرا می خواهی این را بدانی؟چهارده: به خاطر داشته باشید که عشق بزرگ و موفقیت های بزرگ مستلزم ریسک های بزرگ هستند . پانزده: وقتی کسی عطسه می کند به او بگویید :عافیت باشد .شانزده: وقتی چیزی را از دست می دهید، درس گرفتن از آن را از دست ندهید .هفده: این سه نکته را به یاد داشته باشید: احترام به خود، احترام به دیگران و مسئولیت همه کارهایتان را پذیرفتن.هجده :اجازه ندهید یک اختلاف کوچک به دوستی بزرگتان صدمه بزند  . نوزده :وقتی متوجه می شوید که که اشتباهی مرتکب شده اید، فوراً برای اصلاح آن اقدام کنید .بیست :وقتی تلفن را بر می دارید لبخند بزنید، کسی که تلفن کرده آن را در صدای شما می شنود .بیست و یک: زمانی را برای تنها بودن اختصاص دهید . یک دوست واقعی کسی است که دست شما را بگیرد و قلب شما را لمس کند .این پیام را پیش خود نگه ندارید!
      تدوین : عباس ابراهیمی خوسفی