نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرقت مسلحانه از بانک ملی آهنشهر

سرقت مسلحانه از بانک ملی آهنشهر


سرقت مسلحانه از بانک ملی آهنشهر

به گزارش خبرنگار هفته نامه افق کویر صبح روز چهارشنبه 1 آبان ماه فردی مسلح وارد بانک ملی آهنشهر می شود و از رییس بانک درخواست کلید گاو صندوق را دارد. رییس بانک نیز در پاسخ می گوید: کلید دست ما نیست. فرد سارق مبلغ 50 میلیون ريال که در باجه بوده است را برداشته و صحنه را ترک می کند. به گفته شاهدین فردی با عنوان رفتگر سه روزی در جلوی بانک حاضر بوده است و با همان لباس رفتگری وارد بانک می شود.
به گزارش هفته نامه افق کویر: به دلیل این که وضعیت مشخص نبود هیچ فردی حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نشد و هیچ گونه اطلاعاتی در ساعت 8:30 دقیقه صبح همان روز که خبرنگار هفته نامه افق کویر برای تهیه گزارش حضور داشت؛ و در روز شنبه هم برای کسب اطلاعات بیشتر با سرهنگ صالحی در این رابطه گفتگویی انجام داده نشد که وی در پاسخ گفت: پرونده در دست بررسی است.
قابل توجه اینکه بانک مجهز به دوربین مداربسته نیست.