نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سال نو مبارک

سال نو مبارک


سال نو مبارک

الهی! و ای دادار مهربان در لحظات پایانی سال به درگاهت آمده ایم ، امیدوار ! همچون همیشه ، به امید ضیای تو ، به امید رضای تو!
ای یار آشنا! متاع ما حقیر و لطف تو کثیر ، حیرانیم و استدعای مدد داریم .
ای یکتای بی همتا! نام تو مارا جواز ، مهر تو ما را جهاز ، شناخت تو ما را امان و لطف تو ما را عیان 
الهی! دلی ده که شوق طاعت افزون کند و توفیق طاعتی ده که به بهشت رهنمون کند.
الهی! صبر از من رمید و طاقت سست شد ، ای گشاینده راهها و کارها ، در حاجتمان نظر کن !
الهى! چگونه خاموش باشم كه دل در جوش و خروش است و چگونه سخن گويم كه خرد مدهوش و بيهوش است.
الهى! ما همه بيچاره ايم و تنها تو چاره اى و ما همه هيچكاره ايم و تنها تو كاره اى.
الهى!چون تو حاضرى چه جويم و چون تو ناظرى چه گويم.
الهى! بسيار كسانى دعوى بندگى كرده اند و دم از ترك دنيا زده اند، تا دنيا بديشان روى آورد جز وى همه را پشت پا زده اند ، اين بنده ی در معرض امتحان درنيامده شرمسار است بحق خودت ثبت قلبى على دينك. 
الهی! یاریمان كن كه همواره شایسته ی شكوه عظمت و لطف بی كرانه ات باشیم و تنها در هوای حضور تو به پرواز در آییم و در پناه محبت دل آرای تو هدایت شویم ، پس ای مهربان عنایتی فرما و شب های بلند نیازمان را قرین صبح اجابت و روشنی خویش كن.
الهی ! دانی که بی تو هیچکسم ، دستم گیر که در تو رسم.