نمایش خبر نمایش خبر

ساخت و سازهای بی حساب و کتاب


به گزارش هفته نامه افق کویر، با وجود تابلویی در کنار جاده با عنوان " هرگونه ساخت و ساز بدون مجوز پیگرد قانونی دارد"؛ چندین سال است که در حریم کنارگذر شمالی شهر ساخت و سازهایی آغاز شده، حتی تعدادی از زمین های کشاورزی به مسکونی تبدیل و به ساخت و سازهای بی حساب و کتاب در آن منطقه پرداخته شده است. پیرامون کنارگذر شمالی؛ گفتگویی با رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان بافق صورت گرفته است.
" محمدصالح عابدی" در خصوص شرایط تحویل گرفتن کنارگذر شمالی توضیح داد: بسیاری از زمین هایی که در این مسیر آزادسازی شده، سند ندارد. و دارای ایرادات زیادی است.
وی افزود: باید مالک سند زمین های آزادسازی شده با حریم هایشان مشخص و به اسم اداره راهداری شود.
رئیس اداره راهداری تصریح کرد: نباید هیچگونه ساخت و سازی از حریم جاده تا فاصله 125 متری انجام شود. متاسفانه این کار صورت گرفته و اگر دارای مجوز نیست. باید تخریب گردد. حتی اگر خودرو سنگین از جاده خارج شود قطعا با ساختمان ها برخورد و خسارت به بار خواهد آورد.
وی اضافه کرد: لوله های انتقال آب زاینده رود از میان جاده عبور داده شده که بسیار خطرناک است. اگر این لوله ها شکسته شود مثل یک بمب عمل خواهد کرد و سیل جاری خواهد شد.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان بافق بیان داشت: چند مزرعه با هم باید یک راه دسترسی به جاده داشته باشد. اما؛ هر شخصی برای رسیدن به مزرعه راهی احداث نموده که وارد جاده اصلی و در محل تردد خودروهای سنگین قرار می گیرد.
وی با اشاره به مشکلات کنارگذر شمالی تآکید کرد: آسفالت نامناسب و دور برگردان این مسیر باید اصلاح و دیگر مشکلات آن رفع گردد. سپس اداره راهدای تحویل خواهد گرفت.
در گزارشات متعدد در سال های گذشته آمده است که این بلوارهنوزتحویل اداره ای نشده است.
روسای چندین اداره در این باره اعلام نمودند: تا زمانی که تحویل این اداره نشود . ما نمی توانیم مستقیم پیگیر موضوع شویم و ساختمان هایی که درحال ساخت وساز است دولتی نیست.
کشاورزان منطقه امیدوارند هر چه زودتر مسئولان مربوط جلوی اینگونه ساخت و سازهای غیراصولی را گرفته و نتیجه آن را اعلام نمایند.

الهام نصیرزاده|