نمایش خبر نمایش خبر

ز نور حسینند سرورانی که...


محمد علی قاسم‌زاده |
 
دوباره ماه محرم و کاروانی که...
                                              دوباره قافله سالار و همرانی که...
ز فرش عالم هستی به عرش رهسپرند
                                    به اوج کوی سعادت به آن نشانی که...
درون مجلس روضه میان هیاتها
                                             وفای عهد نموده به آستانی که...
نماد حب خدا و بهانه هستی است
                                      و زنده تر شده هر سال مردگانی که...
اگر نبود محرم ز مرده پایین تر
                                            ولی ز نور حسینند سرورانی که...
ملائکند به خاک قدومشان مسجود
                                          چرا که وقف عزایند در مکانی که...
تکیه نه ،که لنگر ارض و سماست محفل او 
                                           محل رتق و فتق امور جهانی که...
اگر حسین نباشد چه پوچ و بی معنی است
                                       و با حسین شده یک کهکشانی که...
ستاره های منیرش و ماه پیوسته
                                         به گرد حضرت عباس و یاورانی که...
بجز حسین در عالم به هیچ نسپردند
                                      تمام هستی خود را و آن سرانی که...
به روی نیزه بلند و در آسمان در اوج
                                                   بنا نهاده یکی عالم نهانی که...
به اذن شاه شهیدان ورود سهل و یسر
                                            ولایقند در آن جمله شاهدانی که...
شهید جبهه حق بوده اند طول زمان
                                          و مست جام ولا گشته اند آنی که...
به زیر پرچم اسلام خون طلب کردند
                                                         ائمه و همه پیمبرانی که...
ز عهد روز ازل تا تحقق والعصر 
                                                 منادیان ظهورند ناجیانی که...
هبوط حضرت آدم،سقیفه ،عاشورا
                                           برایشان شده مضمون امتحانی که...
بشر اگر که نگیرد ز فتنه هایش درس
                                        رود به مسلخ خونین امام و جانی که...
برای آمدنش العجل، عجل خوانیم
                                         خدا کند نشود یک زمان،زمانی که...
به کربلا شه لب تشنه نصرتی می خواست
                                         و شیعیان همه گشتند کوفیانی که...
به مشت گندم ری نه، ز ترس ابن زیاد
                                        به جنگ خون خدا رفته آنچنانی که...
ز آب هم مضایقه کردند ناکسان در جنگ
                                          نه بر نظامه سواران به طفلکانی که...
ز فرط و سوز عطش بی قرار می گفتند
                                           مگر به نامه نخواندید میهمانی که...
بسویتان بشتابد امیر خواهد شد
                                         غریب و یکه و تنها به لب فغانی که...
ز بین آن همه عالی یکی علی دارد
                                  و شیرخواره به دستش خورد تکانی که...
نه قلب و دست پدر بلکه عرش می لرزد
                                             به قطره قطره خون کبوترانی که...
تمام پهنه یک دشت گشته زان سیراب
                                            و جاودانه بهشتی است بیابانی که...
به نام کرب و بلا شهره گشته در آفاق
                                                 پناه و ملجا و راه عاشقانی که...
جهان و هر چه در آن است پیش چشمشان تاریک
                                    و این مکان مقدس چو یک نشانی که...
پیمبران اولوالعزم عزم آن دارند
                                               که در بغل بفشارند زائرانی که...
ز فیض یک شب جمعه چه توشه ها دارند
                                   ز اشک حضرت مادر در آن میانی که...
تنی به معرکه آید نه با سر و عریان
                                           و اهل عرش بگرید به مادرانی که...
بریده اند دل از قامت عزیزان و
                                               نهاده در طبق آب آن گلانی که...
به عشق روی حسن یا حسین پروردند
                                      و ظهر روز عطش گشته کاروانی که...
به رای قافله سالار رایهم رایی
                                                  و ثبت تارک تاریخ یاورانی که...
سفر به عالم اعلایشان چه لذتبخش
                                              برای ما و تمامی آن کسانی که...
اگر ز نفحه روح القدس اثر گیرند
                                       به مدح و مرثیه گردند شاعرانی که...
ز شوق و ذوق سروده برای اهل البیت
                                          بدان امید که گردیده خادمانی که...
به گفتن نعم الأمیر مفتخرند
                                      حسینی اند، بلی، آن حسینیانی که ...
خدا کند به حسینیه مستقر باشند
                                            به زیر چادر مادر در آن امانی که...