نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زنی که برای وضع حملش جواب نه شنید

زنی که برای وضع حملش جواب نه شنید

طی گزارشاتی که به هفته نامه افق کویر شد واصل شد،مطلع گردیدیم در روز جمعه 18مهرماه  حوالی ساعت 3 بعد از ظهر خانمی باردار، برای وضع حمل به بیمارستان ولیعصر(عج) شهرستان بافق مراجعه می کند؛ اما به علت نبود پزشک وی را پذیرش نکرده و او از بیمارستان می رود. راننده آژانسی که او را تا درب منزل همراهی کرده در گفتگوبا خبرنگار هفته نامه افق کویر گفت: خانم اصرار داشت که او را به یزد ببرم، از آن جایی که دخترم ماما است با او تماس گرفتم و موضوع را در جریان گذاشتم، او نیز به من گفت: که به یزد بروم؛ ولی واقعاً از مسئولیتش ترسیدم. به خانم گفتم: با آمبولانس برود تا تحت نظر پزشک باشد؛ اما او گفت: غریب است و همسرش نیز در بافق نیست.
خبرنگار ما بدین منظور برای جزئیات بیشتر با رییس بیمارستان تماس گرفتیم اما وی درآن لحظه حضور نداشت. باز تماسی با مسئول اتاق زایمان داشتیم که وی در این رابطه گفت: چیزی که در دفتر یادداشت شده بیماری با درد زایمان کم  مراجعه می کند چون پزشک زنان و زایمان حضور نداشته است به وی گفته شده که به یزد برود او نیز برای تصمیم گیری با همراهیانش از بخش زایمان خارج می شود که دیگر به آن جا باز         نمی گردد.
همچنین مسئول دفتر پرستاری در این باره چنین گفت: در این خصوص طبق قانون عمل شده است؛ چون متخصص زنان و زایمان هفته ای یک بار آن هم جمعه نیست و بیمار اورژانسی نبوده و فرصت داشته است که تا یزد برود پذیرش نشده است. بیمار بعد از این که برای اطلاع دادن به همراهی خود از بخش می رود دیگر باز نمی گردد، او می توانست مشکل خود را بازگو نماید و ماما را در جریان بگذارد. خیلی از اوقات بیمارانی که حتی اورژانسی نیستند و درخواست آمبولانس می دهند را به یزد اعزام نموده ایم.
خبرنگار هفته نامه افق کویر پیگیری می کند تا گفتگویی با خانواده این زن باردار داشته باشد.
                             راضیه بیکی