نمایش خبر نمایش خبر

زنگ لیگ برترتیراندازی باکمان همزمان باهفته تربیت بندی زده شد


به گزارش هفته نامه افق کویر، مسابقات لیگ تیراندازی باکمان به میزبانی تهران مورخ 23/07/94با حضور پنج تیم در بخش بانوان برگزار شد. 
در این مسابقات تیم فلات مرکزی بافق، کیش، .یوتاب خوزستان، شهرداری بندرعباس،اردبیل شرکت کردند.
تیم فلات مرکزی بافق هفته اول مسابقات استراحت بود وهفته دوم نیز توانست حریف خود، تیم اردبیل را با نتیجه ۵ برصفرشکست دهد و جایگاه دوم را کسب نماید. در این مسابقات تیم کیش با دوبازی با۹امتیازاول، فلات با یک بازی ۵ امتیازدوم، بندرعباس با دو بازی ۴ امتیازسوم، یوتاب با یک بازی ۲امتیاز و چهارم، اردبیل دوبازی با صفر امتیاز پنجم است.
بازیکنان تیم بافق در این مسابقات سمانه رمضانپور، طیبه رحیمی، عاطفه صابر و الهه رستاد هستند.