نمایش خبر نمایش خبر

زمین واگذارشده مختص معابر عمومی است


به گزارش هفته نامه افق کویر، صبح روز سه شنبه مورخ 31تیرماه، "کاظم فتوحی" رییس اداره راه و شهرسازی بافق طی تماسی تلفنی به سوالات این هفته نامه پاسخ داد.
افق کویر:آیا واگذاری اراضی در سطح شهر طبق طرح جامع شهری صورت می گیرد ؟
بله؛ صددرصد طبق طرح جامع شهری انجام و بایدکاربری مسکونی باشد تاُ واگذار نماییم. و طرح مصوب شده است.
افق کویر: از سوی اداره راه و شهرسازی 4هزارمتر قطعه زمین واگذار شده و شهرداری به عنوان معوض به افراد واگذار کرده، اینک؛ باتوجه به جمعیتی که در مسکن مهر ساکن هستند.آیا سرنوشت این خیابان هم مانند خیابان چهارده معصوم(ع) و... کم عرض خواهدشد؟
جهت پیگیری این موضوع اهالی مسکن مهر به ما مراجعه و ساعت ها در این زمینه با آنها به گفتگو پرداخته شده است. و پاسخ شنیده اند: معبر عمومی است و ربطی به مسکن مهر ندارد. یعنی مقدار زمین واگذار شده مختص معبر عمومی است.
افق کویر: زمین هایی که در جنب قطعه 4هزارمتری قرار دارد چه سرنوشتی خواهد داشت؟
زمین های جنب آن به عنوان 10درصد معوض به شهرداری داده شده است. در این زمینه اهالی مسکن مهر نباید معترض باشند. معبر عمومی و زمین ها در اختیار شهرداری است.
افق کویر: یعنی جای هیچ نگرانی وجود ندارد و اگر معترض هستند باید به شهرداری مراجعه داشته باشند؟
بله، باید به شهرداری مراجعه کنند. زمان اعتراض اهالی مسکن مهر، ما در محل حاضر و مترکشی انجام گرفت. احتمالا در حد نیم متر اختلاف وجود دارد. و این خطا درگذشته زمان اجرای طرح مسکن مهر ایجاد شده است. و اقدام جهت اصلاح آن، باعث به هم ریختن تمام ساز و کارها می شود.
افق کویر: پیشرفت جاده بافق _ بهاباد در چه مرحله ای قرار دارد؟
عملیات خاکی تا 60درصد پیشرفت دارد. بحث ابنیه و روستاهای در این مسیر مطرح است که باید تامین اعتبار شود.
افق کویر: آیا اداره راه و شهرسازی در خصوص کنار گذر شمالی هیچ تعهداتی دارد؟
کنارگذر شمالی دیگر در اختیار این اداره نیست. و به شرکت سنگ آهن و راهداری مرتبط است.

الهام نصیرزاده|