نمایش خبر نمایش خبر

زمزمه های صدور مجوز 5 میلیون تنی فولاد ابویی

زمزمه های صدور مجوز 5 میلیون تنی فولاد ابوییبه گزارش هفته نامه افق کویر، یک مقام مطلع از صدور مجوز گندله 5 میلیون تنی، مجتمع فولاد بافق(ابویی) خبر داد. وی اظهار داشت، این مجوز به زودی صادر خواهد شد؛ اما قرار هست دو بند در این مجوز بیاید که به گفته فولادیها کار را مشکل می کند.
این مقام مسئول ادامه داد: امکان دارد که  ضمانت خوراک به این مجتمع تعلق نگیرد و اگر چنین شود، ممکن است صندوق توسعه ملی تسهیلات به آنها پرداخت نکند؛ یعنی مجوزی که قرار هست، صادر شود در آن تأمین خوراک دیده نشده است.
وی افزود: اگر مجوز صادر شود و صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات مشکلی نداشته باشد فولاد دیگر مشکل ندارد.