نمایش خبر نمایش خبر

ریزش دیواری که به خیر گذشت

ریزش دیواری که به خیر گذشتبه گزارش هفته نامه افق کویر، چهارشنبه هفته گذشته یکی از اهالی خیابان مهدیه کوچه دبیرستان شهید رجایی با مراجعه به هفته نامه افق کویر، در حالیکه سراسیمه و نگران بود،از ریزش دیوار خشت و گلی یکی از خانه ها خبر داد. وی از خبرنگار این هفته نامه خواست تا این مشکل را در هفته نامه مطرح نماید. وی همچنین از مستأجرین غیر بومی این خانه گله مند بود.
خبرنگار این هفته نامه با مراجعه به این کوچه با خانه های خشت وگلی که دیوار آن ریزش کرده بود روبرو شد.
زن 40 ساله ای که روز گذشته به همراه مهمانش در حال عبور از کوچه بوده و به یکباره دیوار بر اثر بارش باران روز پیش ریزش کرده گفت: چندین دفعه به مالک خانه تذکر دادیم که دیوار در حال ریزش است،  ولی توجهی نکرد؛ علاوه بر این، خانه را به عده ای غیر بومی اجاره داده که وقت و بی وقت شاهد رفت و آمدهای مشکوک به این خانه هستیم.
وی تصریح کرد: زمانیکه موضوع را با یکی از پسران صاحب خانه در میان گذاشتم گفت: این اتفاق است، امکان دارد فرد در حال عبور از خیابان باشد و تصادف کند!
وی افزود: شبها که از مسجد برمی گردیم؛ اگر تنها باشم می ترسم به داخل کوچه بروم، چون تعدادی غیربومی سرکوچه می نشینند.
این زن که بسیار نگران بود، خواهان توجه شهرداری به این مسئله شد.
وی ادامه داد: زمانی که به شهردار این موضوع را اطلاع دادیم، آنان گفتند باید شورا تصمیم بگیرد.
 وی در عین حال تأکید کرد، مسئولان به فکر جان شهروندان باشند.
صحنه ای دلخراش که قابل توصیف نیست. ریزش دیوار در کوچه ای اتفاق افتاد که محل عبور و مرور افراد زیادی است. اگر این ریزش بر سر مردمی که در حال رفت و آمد بودند،رخ می داد،یک فاجعه انسانی به بار می آورد.