نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رونـق کمـرگ بافـق

رونـق کمـرگ بافـق

حاج حبیب حسن زاده، مدیر روابط عمومی شرکت سنگ آهن مرکزی با تقدیر از فعالیت های صورت گرفته برای راه اندازی عملی گمرک بافق گفت:  وجود یک گمرک فعال دارای مزایای زیادی برای بافق خواهد بود و بدون تردید آغاز بکار عملی گمرک بافق با خود آثار نیکی برای شهر بافق و برای استان دارد. وی افزود مرکز اطلاع رسانی آورده است این فواید تنها محدود به بخش اقتصاد نیست .