نمایش خبر نمایش خبر

رایگان بودن آب، برق و گاز برای معلولان


 کارشناس مسئول توانبخشی اداره بهزیستی بافق: امتیاز نصب کنتور آب,برق و گاز برای معلولین رایگان است.
کارشناس مسئول توانبخشی اداره بهزیستی بافق گفت: معلولین که مالک خانه باشند امتیاز نصب کنتور آب,برق و گاز به صورت رایگان به آنها داده میشود.
صدیقه صدری همچنین گفت :معلولین مالک خانه فقط برای یک بار می توانند از امتیازات ذکر شده استفاده کنند.معلولین با مراجعه به بهزیستی و اخذ معرفینامه از این اداره و ارائه آن به ارگان مربوطه جهت نصب کنتور مورد نیاز خود اقدام نمایند