نمایش خبر نمایش خبر

رایتل در برخی نقاط بافق قابل دسترسی است

رایتل در برخی نقاط بافق قابل دسترسی استرضیه زارع پور| به گزراش هفته نامه افق کویر منتظر مدیر شرکت رایتل در استان یزد در گفتگویی با هفته نامه افق کویر گفت: رایتل حدودا یکماه است که در بافق در منطقه شهرک آهنشهر و شرکت سنگ آهن نصب و راه اندازی شده و در حال حاضر بهره برداری می شود.
وی افزود: مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد و شرکت مخابرات همکاری لازم را داشته است.