نمایش خبر نمایش خبر

د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انستنیهایی از قرآن( 17)

د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انستنیهایی از قرآن( 17)به کوشش: عباس جادری | 
*قاصِرَهُ الطَرف| زن کوتاه نگاه یعنی نجیب و با حیا که جز به شوهر خود نگاه نکند، « و عِندَهُم قاصِراتُ الطَرفِ عِینٌ» 
نزد آنها است زنانی چشم درشت و نجیب   
سوره صافات آیه 84  
*فردوس| باغی دارای مزایا و محاسن تمام باغها بعضی گفتند در اصل لغتی بوده (رومی). خلاصه باغی است عالیترین باغها که در ان انواع میوه ها و گلها و طراوت در او جمع باشد( لَهم جَنّاتُ الفِردَوس)
 سوره کهف آیه 107 
*مسجد الاقصی| یکی از آثار باستانی و تاریخی در شهر بیت المقدس یا (اورشلیم) است. این مسجد قبل از اسلام کلیسائی بوده است که بعد از اسلام مبدل به مسجد شده و مورد توجه مسلمین قرار گرفته است و چون این مسجد نسبت به مسجد الحرام به پیامبر اکرم(ص) دورتر بوده به مسجد الاقصی نامیده شد.                                             
سوره اسراء آیه 1 
 
(منابع و مأخذ این واژه‌ها به این قرار است)
1-لغات قرآن د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر تفسیر مجمع البیان( نویسند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه الیاس کلانتری)
2-اطلاعات قرآنی: سید احمد فاضلی
3-قصص انبیا: اثر: صد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر الد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ین بلاغی
اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...