نمایش خبر نمایش خبر

دستگیری چهار شکارچی متخلف در شهرستانهای اردکان و بافق


روابط عمومی محیط زیست استان یزد از دستگیری چهار شکارچی متخلف در شهرهای اردکان و بافق خبر داد.
به گزارش این روابط عمومی یکشنبه گذشته شکارچیان در مناطق آزاد اردکان اقدام به شکار کبک کرده بودند که از آنها یک قبضه سلاح کمر شکن کالیبر 12، 14 تیر فشنگ، سه پوکه شلیک شده کالیبر 12، ادوات شکار و صید و دو قطعه کبک وحشی شکار شده کشف و ضبط شد.
همچنین ماموران شهرستان بافق طی گشت و کنترل دو شکارچی متخلف که با برپا کردن تله در مسیر آب حیات وحش منطقه شکار ممنوع آریز اقدام به شکار نموده بودند دستگیر کردند.
از این متخلفان لاشه یک راس کل وحشی کشف و سپس با ردزنی و بررسی مجدد ماموران، تله آنها که داخل کوه پنهان شده بود نیز کشف و ضبط شد.
متخلف اصلی از دامداران این منطقه بوده که از همین چشمه برای آب دادن به دامهای خود استفاده می نموده است . 
ضروری است اداره کل منابع طبیعی در هنگام صدور پروانه چرا نسبت به آموزش دامداران و اخذ تعهد از آنها در زمینه تخلفات شکار و صید نیز اقدام نماید. 
متخلفان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
بیش از 800 گونه گیاهی، 170 نوع پرنده، 60 نوع پستاندار وحشی و بیش از 40 نوع خزنده در مناطق حفاظت شده استان شناسایی شده است .