نمایش خبر نمایش خبر

دستمزد سال ۹۵ نظر کارگران را تامین می کند؟

دستمزد سال ۹۵ نظر کارگران را تامین می کند؟پیش از اتمام نیمه اول امسال وزارت کار با ارسال نامه ای به نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواستار تشکیل کارگروهی ویژه از نمایندگان آنها برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۵ شده است و به نظر می رسد امسال این کمیته قدری زودتراز رسم هرساله وارد مباحث تعیین دستمزد سال آینده شود.
جام جم! هر چند در ماههای پایانی هرسال برای تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم، خط فقر و دیگر شاخص های موجود وضعیت کارگران بررسی و اعلام می شود اما خروجی این جلسات هرگز نتوانسته رضایت کامل کارگران را برآورده کند. براساس تصمیمی که درسال گذشته برای دستمزد مشمولان قانون کاربرای سال 94 گرفته شد ماهیانه حداقل بگیرها از 609 هزار تومان به 712 هزار و500 تومان افزایش یافت.
این افزایش 103 هزارتومانی در حالی اتفاق افتاد که هزینه یک خانوار 4 نفری براساس آنچه مرکز آمار ایران اعلام کرد بیش از یک میلیون و۸۲۰ هزارتومان بود که قطعا این میزان هزینه در سال جاری افزایش نیز داشته است.