نمایش خبر نمایش خبر

دستخط خانم ها چه چیزی را لو می‌دهد؟!

دستخط خانم ها چه چیزی را لو می‌دهد؟!میگنا| دستخط هر کس بخشی از شخصیت او را لو می‌دهد.به همین خاطر سال‌هاست که مطالعه دست‌خط افراد یکی از راه‌های متداول در برخی از دادگاه‌های جنایی است تا از آن طریق برای رسیدن به نام مظنونین پرونده استفاده شود.
این علم همچنین در زمان تشخیص اصالت یک امضا هم به کار می‌آید. برخی از پردازننده‌هایی که برای دست‌خط طراحی شده‌اند می‌توانند نوع شخصیتی را هم بررسی کنند. گاهی در برخی از شرکت‌های خیلی بزرگ سابقه داشته از این روش برای انتخاب کارمندان استخدامی هم استفاده شده باشد. همچنین برخی مراکز برای تحلیل شخصیت‌ها پیش از ازدواج هم به این روش‌ها روی آورده‌اند.
اما چه رازی در دست‌خط و شخصیت شما مشترک است ؟‌
بر اساس مطالعات خط شناسان تنها نکات اندکی است که تازه شاید از طریق دست خط نتوان آن‌ها را تشخیص داد. از فشار خون بالا و اسکیزوفرنی تا میزان عصبانیت و ... همگی قابل تشخیص هستند. همه چیز از اندازه حروف، فاصله کلمات و ... می توانند جزییاتی از شخصیت شما را بیان کنند.
اندازه حروف| به طور کلی اندازه حروف می توانند نشان دهند که شما  شخصیت خجالتی هستید یا اجتماعی. اگر حروف را کوچک می نویسید و کوتاه، می توان گفت شخصیت شما به درون گرایی نزدیک تر است. و اگر بزرگ و بلند می نویسید نشان میدهد شما برونگرا و البته به دنبال توجه دیگران هستید.
فاصله لغات|
 کسانی که خیلی باز و با فاصله می نویسند، آزادی و مستقل بودن را دوست دارند و کسانی که خیلی فشرده و نزدیک به هم لغات را می نویسند از تنهایی گریزان هستند.
فشار قلم|
 اگر موقع نوشتن به قلم فشار می آورید نشان می دهد که آدم متعهدی هستید. فشار روی خودکار موقع نوشتن توجه به کیفیت را نشان می دهد و فشار کم روی قلم، حساسیت و یا ناراحتی را بیان می کند.
امضاء|
 امضاء هم می تواند خصوصیات زیادی را بیان کند. برخی امضاء ها قابل خواندن نیستند و برخی قابل تشخیص. که این امر می تواند میزان اعتماد به نفس شخص را نشان دهد.