نمایش خبر نمایش خبر

در پایان طرح، هر مقدار تلفن بخواهند واگذار می شود


برزگری، رییس اداره مخابرات بافق، درباره مشکل تلفن های ثابت منطقه کیش خیر آباد، منطقه امام جعفر صادق(ع) و چهارده معصوم گفت: 80 درصد از کار انجام شده و 20 درصد باقی مانده است تا دو ماه آینده وصل می شود. سال گذشته قولهایی داده شد؛ ولی چون اعتبارات آن تأمین نشد، یکسری مشکلات پیش آمد، الآن آن مشکلات رفع و نیمی از سوییچ های آن نصب شده است. این طرح خیلی کار می برد؛ مثلاً قدرت، نیرو و برق می خواهد. کابل کشی آن انجام گرفته و ساختمان آن ساخته شده است. در پایان طرح هرچه تعداد خط تلفن درخواست شود واگذار می کنیم.