نمایش خبر نمایش خبر

در شماره ۹۵۳ به تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۳۹۹ می خوانید…

در شماره ۹۵۳ به تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۳۹۹ می خوانید…حمایت مدیرعامل جهت حفظ حقوق کارگر/ مدیرپروری در بافق باید پرورش یابد/ سرمقاله: دوستان شرح پریشانی من گوش کنید/ طنز هفته: یعنی خداوند بد بنده اش را نمی خواهد/ فروشگاه "فرآورده های لبنی هوشمند"سوغات خود را از ما خریداری کنید/ پردیس پور عابدینی کیست؟!/ رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی:فرهنگ باید جزء یکی از اولویت های شهرستان قرار بگیرد/  اعطای سهیلات به اصناف آسیب دیده تا پایان مهرماه/فرماندار بافق در حاشیه تست اولیه گندله:فوق العاده خوشحالم و خستگی از تنم بیرون رفت/پست و مقام برای مدتی به عنوان امانت در اختیار ماست/ دیزل ها بسیار قدیمی و از چهل سال پیش است/ چشم امیدشان به دستان سخاوتمند خیرین است/سنجش آموزش مجازی معلمان/یک بازنشسته شرکت سنگ آهن مرکزی بافق حق خارج از مرکز بازنشستگان را پرداخت کنید/سرپرست ایمنی شرکت سنگ آهن:خطای انسانی علت فوت مرحوم قاسمی پرسنل واحد آگلومراسیون شرکت سنگ آهن است/ قصه عامیانه:  قلی و کره اسب