نمایش خبر نمایش خبر

در سوارکاری هیچ امکاناتی برای بانوان نیست

در سوارکاری هیچ امکاناتی برای بانوان نیستبه گزارش هفته نامه افق کویر، خبرنگارما؛ با «مهلا خانی» نوجوان 16 ساله بافقی که به مدت 5 سال بدون مربی در رشته سوارکاری کار می کند، گزارشی انجام داده که در ادامه می خوانید:

سوارکاری را با علاقه و پشتکار خود آموختم

افق کویر از چند سالگی وارد حرفه سوارکاری شدید؟
پنج سال است که سوار کاری انجام می دهم و شروع آن از سن 11سالگی بود. هیچکدام از اعضای خانواده ام سوارکاری بلد نیستند.

سوارکاری را با علاقه و پشتکار خود و بدون مربی آموختم.

افق کویر اولین باری که سوار اسب شدید چه حسی داشتید؟
احساس خوشحالی و برای من لذت بخش بود. البته ترسیده بودم. اما؛ کم کم به سوارکاری علاقه مند شدم.

هیچ امکاناتی برای بانوان نیست که بخواهم آموزش بدهم

افق کویر آیا آموزش یا شاگرد برای اسب سواری دارید؟
خیر، هیچ امکاناتی برای بانوان نیست که بخواهم آموزش بدهم.
افق کویر برای نگهداری ازاسب با چه مشکلی روبرو هستید؟
نبود مکان در اصطبل آهنشهر از مشکلات نگهداری است.
افق کویر برای تمرین به کجا می روید؟
کویر صادق آباد و 2 ساعت تمرین دارم.

سوارکاری محدودیت سنی ندارد

افق کویر اولین گام برای یادگیری سوارکاری چیست؟
شجاعت، علاقه بسیار و پشتکار و سوارکاری محدودیت سنی ندارد.
افق کویر هزینه نگهداری هر اسب حدودا چقدر است؟
ماهیانه پانصدهزار تومان می باشد.
افق کویر بهترین و تلخ ترین خاطره شما از دوران سوار کاری چیست؟
تلخ ترین خاطره، از دست دادن اسبم و بهترین خاطره ام اینکه؛ تاخت چهار نعل را آموختم.
افق کویر آیا رابطه ای بین سوارکار و اسب ایجاد می شود؟
بین اسب و سوارکار وابستگی به وجود می آید. علاقه و دلتنگی که هر روز باید برای دیدنش به اصطبل بروم و اگر قرار باشد اسبت را از دست بدهی خیلی ناراحت کننده است. اگر یک روز نبینمش افسرده می شوم.
افق کویر چه صدماتی ممکن است در سوارکاری به وجود بیاید؟
اگر وسایل ایمنی نداشته باشیم مانند کلاه و چکمه ممکن است شکستگی اعضای بدن رخ دهد.
افق کویر آیا سوارکاری تاثیری روی بدن و روح انسان می گذارد؟
آرامش روحی و رها شدن ذهن از هرگونه فکرو خیال و از لحاظ جسمانی تقویت اعضای پا و کمر، شکم، قوی شدن پنجه ها، افزایش تعادل و تمرکز، افزایش سطح سلول های خاکستری مغز و جلوگیری از پیری مغز از تاثیرات سوارکاری می باشد.
افق کویرهیچ موردی وجود داشته که باعث دلسردی شما شود؟
به هیچ وجه اصلا خستگی ندارد.
افق کویر اگر مانع از سوارکاری شما شوند چه اقدامی انجام خواهیدد داد؟
سعی میکنم طرف مقابلم را راضی کنم. من نمی توانم از اسب دوری کنم. و سوارکاری را به عنوان شغل ثابت انتخاب نمودم.

اگر عاشق اسب شویم دیگر نمی توانیم ترکش کنیم

افق کویر احساستان را نسبت به اسب در یک جمله مختصر بیان کنید؟
حیوانی نجیب و بی نظیر که اگر عاشق اسب شویم دیگر نمی توانیم ترکش کنیم.

راه اندازی سوارکاری بانوان

افق کویرخواسته شما از مسئولین چیست؟

مسئولین کمک کنند تا برای بانوان کلاس های آموزش سوارکاری راه اندازی شود. و بتوانند در مسابقات شرکت کنند. و زیاد شدن تعداد اصطبل ها در اهنشهراز دیگر خواسته های من است.

سارا شفیعی