نمایش خبر نمایش خبر

در سال دو مرتبه نرخ تاکسی و آژانس افزایش نمی یابد

در سال دو مرتبه نرخ تاکسی و آژانس افزایش نمی یابد هماالسادات رضوی| با شروع سال تحصیلی پیامکهای زیادی با مضمون آژانس ها و نرخ کرایه آنها برای سرویس مدارس به صدای افق فرستاده شد. خبرنگار این هفته نامه برای پیگیری این مسئله گفتگویی با عباس فتاحی، مدیر عامل سازمان حمل و نقل شهرداری بافق انجام داد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا راننده های آژانس و خانواده ها از نرخ آژانس ها ناراضی هستند؟گفت: نرخی که ما مصوب کردیم قبل از برداشتن سهمیه بنزین راننده آژانس و تاکسی بوده؛ متأسفانه بعد از این موضوع نرخ ها را کمی تعدیل کرده و فرستادیم شورای شهر؛ ولی در آنجا نرخ ها مصوب نشد و بر اساس همان نرخ قبل از برداشتن سهمیه بنزین، آژانس ها و تاکسی ها باید کار کنند.
فتاحی در پاسخ به این پرسش که حل شدن این مشکل چگونه امکان پذیر است؟ افزود: تنها راه حل این است که شورای شهر باید با مصوبه جدید موافقت کند تا مشکل آن ها حل شود. 
وی در پاسخ به این پرسش که دلیل اینکه با مصوبه جدید موافقت نمی شود چیست؟ تصریح کرد: شورای شهر بیان می دارد که یک مرتبه نرخ آژانس ها و تاکسی ها در سال جاری افزایش یافته و برای دفعه دوم این نرخ را افزایش نمی دهند.
مدیر عامل سازمان حمل و نقل شهرداری بافق در پاسخ به این پرسش که آیا نظارتی بر روی نرخی که راننده آژانس ها از افراد می گیرند، می شود؟ عنوان کرد:آژانس ها و تاکسی تلفنی ها سرویس مدارس نیستند ما نرخ ها را اعلام کردیم؛ اگر آژانسی اعلام کرد که سرویس مدارس را انجام نمی دهیم، نمی توانیم آن را ملزم کنیم که سرویس مدارس را انجام دهد؛ مؤسساتی هستند به نام مؤسسات سرویس مدارس که باید مجوز را از ما دریافت کنند که متأسفانه هنوز در بافق درخواست سرویس مدارس نداشتیم.
وی در پاسخ به این پرسش دلیل اینکه تا به حال درخواست سرویس مدارس در بافق نشده است چیست؟ گفت: حقیقتاً برای فرد صرف نمی کند که ماشین خود را معطوف به آن کند که فقط سرویس مدارس داشته باشد و کسی که می خواهد سرویس مدارس انجام دهد باید آرم و علائم بزند و راهنمایی و رانندگی روی چنین سرویس هایی نظارت دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه بر روی تاکسی ها وآژانس ها نظارت می کنید؟ اظهار داشت: بازرس به وضع تاکسی ها و آژانس ها رسیدگی می کند؛ اگر موردی مشاهده کند آن را تذکر می دهد؛ در غیر این صورت در حیطه راهنمایی و رانندگی است. حداکثر ظرفیت آژانس ها 4 نفر است و بسته به سن و سال افراد این تعداد تفاوتی نمی کند. در صورت دیدن تخلف و یا گزارش تخلف با آنها برخورد می شود و آژانس هایی که در سرویس مدارس فعال هستند زیر نظر سازمان حمل و نقل شهرداری بافق نبوده و شخصی هستند؛ فقط خودرو هایی که آرم(نشانه) آژانس دارند زیر نظر سازمان هستند.
عباس فتاحی در پاسخ به این پرسش که چه کسانی می توانند راننده آژانس ها باشند یا سرویس مدارس را انجام دهند؟ گفت: افراد حتماً باید از سازمان حمل و نقل شهرداری بافق مجوز داشته، همچنین گواهینامه ب 2 داشته باشند. افرادی که وارد آژانس می شوند نوع بیمه ای که می شوند فرق می کند.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی شهروندان، از نوع پوشش بعضی از راننده های آژانس گله مند هستند، چه نظارتی بر روی این مورد دارید؟ تصریح کرد: از نظر اخلاقی نمی توانیم در مورد افراد قضاوت کنیم و راننده های آژانس فقط از اماکن می توانند مجوز کسب کنند و در صورت تأیید اماکن، ما می توانیم دفترچه برای آن ها صادر کنیم. سازمان حمل و نقل شهرداری بافق فقط در صورتی که از نیروی انتظامی دستور داشته باشد می تواند برخورد کند، آن هم در حد زنگ و تماس؛ چون اصلاً نمی توانیم دخالت کنیم و آبروی مردم به خطر بیفتد. 
وی در پاسخ به این پرسش که یک راننده آژانس چه مراحلی را باید بگذراند تا اجازه سرویس دهی داشته باشد؟ گفت: راننده ای که در این حوزه می خواهد فعالیت کند،باید به قسمت های مختلف مراجعه کند؛ اماکن از نظر اخلاقی، دادگاه و آگاهی برای سوء پیشینه، راهنمایی و رانندگی برای گرفتن گواهینامه؛ در صورتی که در یکی از این موارد مشکل داشته باشد؛ اصلاً نمی تواند در این حوزه فعالیت کند.