نمایش خبر نمایش خبر

در دفتر هفته نامه افق کویر چه می گذرد؟


از پله های افق که بالا می رویی، به درب شیشه ای که روی آن با علامت ضرب در "×" مشخص شده است بر می خوری، درب را باز می کنی و وارد دفتر می شوی، به ظاهر محیط دفتر هفته نامه آرام به نظر می آید؛ مانند تمام اداره ها یا شرکت های دیگر! این گفته کسانی است که تازه وارد هستند یا ارباب رجوع، اما کادر افق کویر برای تهیه خبر، شب و روز نمی شناسند، شاید بگویید چرا؟ همیشه خبرنگاران ما از همه کس و همه جا خبر تهیه می کنند و تقریباً جایی از بافق نیست که از چشمان افق پنهان مانده باشد و آنجا سوژه نشده باشد.
 افق کویر این هفته متفاوت تر است، خبرنگار افق کویر تصمیم گرفته تا از خود نشریه گزارش تهیه کند، از این رو تصمیم گرفتیم از روزهایی که در دفتر طی می شود تا به یک نشریه خوب و کامل برسد گزارش بنویسم. روزهای کاری ما از صبح یکشنبه آغاز و به یکشنبه هفته بعد ختم می شود. 
صبح روز یکشنبه که می شود خبرنگاران باید برای هفته نامه جدید دنبال خبر باشند، یکی دیگر از کارکنان نیز مسئول سایت هفته نامه می باشد و باید هفته نامه یک هفته پیش را بر روی سایت قرار دهد، در این میان سردبیر به نمایندگی از مدیر مسئول کارها را ساماندهی می کند تا با نظم و به موقع تمام مطالب برای چاپ آماده شود، بیشتر مواقع این روال تا عصر روز پنجشنبه ادامه دارد تا اینکه عصر پنجشنبه و روز جمعه سردبیر مطالب جمع آوری شده را ویراستاری می کند و جهت رؤیت و غلط گیری نهایی به مدیر مسئول ارائه می دهد. صبح روز یکشنبه اوج کار هفته نامه می باشد از آنجایی که همه می دانند روز شنبه مطالب به چاپ می رسد اگر مطلبی داشته باشند برای دقیقه نود می گذارند. در این روز مطالب جمع آوری شده با نظر مدیر مسئول و سردبیر در صفحات کار می شود؛ بعضاً به خاطر تغییراتی که دقیقه نود در مطالب صورت می گیرد کار صفحه بندی به یازده الی دوازده شب هم کشیده می شود. کار صفحه بندی که تمام شد صفحات به صورت فایل PDF برای زینک به لیتوگرافی در یزد ارسال می شود، پس از آن صفحات به چاپخانه ارسال می گردد تا در تیراژ مد نظر چاپ شود. مراحل چاپ هفته نامه که طی شد به وسیله اتوبوس هفته نامه به بافق حمل می شود. صبح یکشنبه پس از پشت سر گذاشتن یک روز سخت مطالب هفته نامه ای که شب گذشته برای چاپ ارسال شده آرشیو می گردد، تمبر نشانی هایی مشترکین داخل شهرستان، استان و حتی برخی نقاط کشور زده می شود و کار جمع آوری خبر برای هفته بعد یکبار دیگر از سر گرفته می شود! عصر یکشنبه توزیع کننده هفته نامه افق کویر بسته های ارسال شده را به دفتر می آورد تا کارمندان صفحات را به اصطلاح لایی زده و جهت توزیع در سطح شهر، مراکز فروش و پست آماده کنند پس از آن توزیع کننده تا پاسی از شب هفته نامه را در مراکز فروش توزیع می کند تا هفته نامه به موقع به دست شهروندان برسد. 
سختی کار خبرنگاری از آن جهت است که حتی برای کوچکترین خبری که خواننده در عرض کمتر از پنج دقیقه می خواند، باید با فلان مسئول یا دست اندرکار چندین نوبت و در زمان مختلف تماس بگیرد و یا اگر امکان آن با تلفن میسر نباشد خود را به منبع و سرمنشأ خبر برساند و ساعتها وقت بگذارد. 
امروز کسانی قدر و ارزش هفته نامه را درک می کنند که در آن زحمت کشیده باشند، مدیر مسئولی که بدون هیچ چشم داشتی، برای این هفته نامه سختی کشیده و سالیان سال هفته نامه را از فراز و نشیب ها گذارنده تا به امروز که این هفته نامه 18 ساله شده است و مانند فرزند خود پرورش داده است؛ حتی حاضر است از جیب بگذارد تا این هفته نامه به خاطر بافق سر پا باشد؛ شاید برخی از شما خوانندگان هنگامی که هفته نامه را می خوانید، با خود بگویید؛ اگر این هفته نامه در آمد آنچنانی نداشت هرگز کسی تن به این کار نمی داد، اما تهیه یک خبر چند خطی چندین هزارتومان خرج به دنبال دارد. کاش مسئولین و دست اندرکاران به این هفته نامه اهمیت می دادند و قدر این هفته نامه را می دانستند و نمی گذاشتند یک نفر به نام مدیر مسئول که عمر خود را در این هفته نامه سپری کرده، یک تنه ریاضت و این همه غصه بخورد. واقعاً جای مسئولین شهر در هفته نامه خالی است، حتی ارگان های دولتی شهر از پرداخت حق اشتراک چندین ساله خود امتناع می کنند یا به خود اجازه نداده اند برای یکبار هم که شده محیط کار 20 متری ما را از نزدیک ببینند!