شناسه : 22667178


در این مسابقات که از ساعت ۱۵ جمعه ۲۰ بهمن ماه برگزار گردید بیش از ۳۲ شناگر در رده های مختلف سنی در سطح شهرستان شرکت کردند......

در این مسابقات که از ساعت ۱۵ جمعه ۲۰ بهمن ماه برگزار گردید بیش از ۳۲ شناگر در رده های مختلف سنی در سطح شهرستان شرکت کردند. رده های شرکت کننده در ماده شنای مختلط انفرادی بترتیب : زیر ده سال تا ده سال ، ۱۲ و ۱۳ سال ، ۱۳ و ۱۴ سال ، ۱۵ تا ۱۷ سال و بزرگسال بودند . مسابقات فوق با حضور بخشدار شهرستان رئیس هیات شنا ، نایب رئیس هیات ، مسئول امور بانوان اداره ورزش و سایر بانوان شاغل در اداره ، مربیان ، داوران و ناجیان و خانواده های شناگران برگزار شد و در پایان به ۳ نفر برتر در هر رده با اهداء حکم و جوایز تقدیر گردید .لازم بذکر است جوایز و احکام مسابقات قبلی نیز طی این برنامه به نفرات برتر اهدا گردید.