نمایش خبر نمایش خبر

درد و دل اهالی روستا

درد و دل اهالی روستابه گزارش هفته نامه افق کویر،از جمله ملزومات توسعه و آبادانی کشور، توسعه روستایی است. چرا که خودکفایی و توانمندی روستا، به مثابه کانون تولید و ارزش آفرینی، افزایش تولید ثروت ملی از یک سو و کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی از سوی دیگر را به دنبال خواهد داشت. افزایش موج مهاجرت، گسترش حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی ناشی از آن شاهد این مدعاست. پیرامون مشکلات این مردمان؛ به سراغ برخی از اهالی روستاهای بافق رفته و با آنها به گفتگو پرداخته ایم.

قطرم؛ روستای گردشگری
فاقد اینترنت

بیگی مرد 30 ساله ای اهل روستای قطرم  گفت: آب در این روستا نیست و با کمبود روبرو هستیم. تابستان ها در گرما قطعی آب رخ می دهد. اداره آب و فاضلاب روستایی روزانه سه تانکر آب به این روستا اختصاص می دهد و این روند بسیار مشکل است.
وی بااشاره به خرابی مسیر این روستا بیان داشت: پارک ، سکو برای نشستن و حتی یک آلاچیق برای استراحت گردشگر وجود ندارد.
جوان دلسوز روستای قطرم با بیان اینکه یک مدرسه بلااستفاده مانده و اهالی روستا به شهر مهاجرت نمودند؛ گفت: جمعیت ساکن در روستا 20 نفر بوده و بیشتر جمعیت فصلی می باشد و اواخر هفته شلوغ است.
وی تصریح کرد: قطرم روستای گردشگری شناخته شده؛ اما اینترنت بسیار ضعیف می باشد و قسمت های آسفالت در حال تخریب است.
سبزدشت؛ پمپ بنزین
و مرکز بهداشت
بانوی جوانی اهل روستای سبزدشت در خصوص سکونت غیربومی ها در این روستا گلایمند بود و گفت: غریبه های بسیاری در این روستا به ساخت منزل پرداخته و سکونت دارند که امیدوارم به آبادانی سبزدشت لطمه ای وارد نشود.
وی اضافه کرد: با وجود جمعیت بسیار در این روستا؛ پمپ بنزین و مرکز بهداشت وجود ندارد. البته پیگیری های شورای روستا قابل تحسین است.
بانوی جوان بیان داشت: این روستا پارک ندارد و این روستا نیاز به ترمیم آسفالت دارد.

دولت آباد؛ وجود گودال هایی
ناشی از گازکشی

عبداللهی بانوی 36 ساله ای از روستای دولت آباد از وجود گودال های سطح روستا صحبت کرد و گفت: کوچه ها به خاطر لوله های گاز، چاله زیاد دارد و هنوز ترمیم نگردیده است.
وی افزود: بعضی مواقع زباله ها در کنار سطل زباله رها می شود و کوچه ها پر از خاک است.

صادق آباد؛ خسارت جوجه تیغی به باغات پسته و خرما

برزگری از اهالی روستا صادق آباد گفت: روشنایی کم و آسفالت خراب در این روستا از دغدغه های ساکنین است.
وی با 45 سال سن بیان داشت: خسارت جوجه تیغی به باغات پسته و خرما، تخصیص زمین دولتی برای دامداری کوچک روستایی هم باید توسط شورا مدنظر قرار گرفته شود.
خودیان؛ آنتن دهی تلفن وجود ندارد
حسینی مرد 36 ساله ای که ساکن روستای خودیان است گفت: جاده مناسب نیست و آنتن دهی تلفن وجود ندارد.
وی ادامه داد: در این روستا سرویس بهداشتی برای گردشگر نیست.

سارا شفیعی – حدیثه امیریان|