نمایش خبر نمایش خبر

درخشش ورزشکاران بافقی در مسابقات تنیس روی میز


مسابقات تنیس روی میز بانوان استان درروز جمعه تاریخ 27/9/1393درشهرستان مهریز برگزار گردید. این مسابقات در سالن شهید لجه شهرستان مهریز با حضور 
شهرستانهای یزد -مهریز -میبد -باشگاه اهن بافق با  مربی گری  و سرپرستی شهناز پاکزاد و تفت در رده های سنی خردسالان -نونهالان -نوجوانان و جوانان با هم به رقابت پرداختند که پس از انجام بازی ها به صورت دوره ای-حذفی نتایج به شرح ذیل است:
در رده نوجوانان :
مقام اول: مطهره کارگر بنستانی (بافق) 
مقام دوم: مطهره حاج علیخانی (یزد)
مقام سوم مشترک:زهرا اقبالی (میبد)
ملیکا نسیم سبحان (یزد) پنجم مهدیه قانعی بافق
در رده ی جوانان :
مقام اول:محدثه حاج علیخانی (یزد)
مقام دوم: مینا زعیمیان (بافق) 
مقام سوم :رضیه کارگران بافق و فاطمه دهقان نیری از تفت.