نمایش خبر نمایش خبر

درخشش ورزشکاران بافقی تنیس روی میز در استان

درخشش ورزشکاران بافقی تنیس روی میز در استانبه گزارش هفته نامه افق کویر، مسابقه انتخابی کشوری تنیس روی میز درسالن مدیری یزد26مرداد برگزارشد.
 بازیکنان باشگاه آهن در این مسابقات مقام های زیر را کسب کردند: مقام اول محدثه علیخانی از یزد، مقام دوم مینا زعیمیان از بافق و مقام سوم رضیه کارگران از بافق ومقام سوم مشترک مطهره  کارگر از بافق.
شایان ذکر است؛ بازیکنان منتخب 14/06/94 جهت شرکت در مسابقات کشوری اعزام می گردند.
مربی و سرپرست بازیکنان باشگاه آهن در این مسابقات شهناز پاکزاد می باشد.