نمایش خبر نمایش خبر

درآمد کشاورزی پاسخگوی هزینه های آن نیست!

درآمد کشاورزی پاسخگوی هزینه های آن نیست!اکرم عباسی| خرما يكی از مقدس ترين و قديمی ترين درختان ميوه شناخته شده بـــرای انسان است. پيدايش درختان خرما در جهان از دوران دوم زمين شناسی آغاز شده اين گياه از نواحی جنوب غربی آسيا و بين النهرين منشاء گرفته و كشت آن در مناطق گرمســـير جهان رونق دارد. ساختار مقاوم فيزيولوژيكـی اين گياه در برابر شوری گرما و خشكـــــي محيط باعث سازگاریآن با مناطق ياد شده می گردد.
شهرستان بافق نیز باتوجه به شرایط آب و هوایی مکان مناسبی برای پرورش این درخت سازگار با محیطهای گرم و خشک می باشد. در این شماره، هفته نامه افق کویر به سراغ یکی از کشاورزان بافقی که در حوزه کشت درخت خرما و برداشت این میوه فعالیت دارد، رفته و گفتگویی با وی انجام داده است.
افق کویر  لطفاً خودتان را معرفی کنید؟ 
محمد سعادتی هستم در ابتدا عمده فروشی مواد غذایی داشتم، به دلیل خستگی از کار و علاقه به کشاورزی به این شغل روی آوردم. درختهای خرمایی که مشاهده می کنید 16 سال است که کاشته شده و همه آنها اصلاح شده و از نوع کبکاب می باشد. این درختان باردهی خوبی دارد؛ فقط امسال مقداری پژمردگی در بین خوشه های خرما دیده می شود؛ هر هکتار زمین زیر کشت درخت خرما، حدود 9 الی 5/9 تن بار می دهد. هر درختی به طور میانگین 85 الی 90 کیلو باردهی دارد.
افق کویر  از زمان کشت درختان تا زمان برداشت چه مدت زمان طول کشیده است؟
درختانی که کشت شدند سال سوم باردهی داشته اند؛ ولی برداشت بازاری نبوده، هر درخت از 4 کیلو باردهی داشته تا الآن که 90 کیلو باردهی رسیده است.
افق کویر  آبیاری درختان به چه شکلی است؟ 
تحت فشار از نوع "بابلری" با این شیوه آبیاری، در هزینه ها بسیار صرفه جویی می شود. حدود سه سال است که به این شیوه درختان را آبیاری می کنم.
افق کویر چه تعداد درختان خرما دارید؟
 2 هزار نفر درخت خرما کشت شده، چه درختهایی که بارده هستند و چه درختهایی که جدیداً کشت شده اند.
افق کویر  از کار کشاورزی راضی هستید؟
 کار کشاورزی خوب است باردهی هم دست خداست. یکسال محصول دارد، یکسال ندارد.
افق کویر چه توصیه ای به جوانهای جویای کار دارید؟ 
جوانها، بیکاری را دوست دارند. خود ما برای کارگر اینقدر این طرف و آن طرف باید برویم تا کارگر بتوانیم پیدا کنیم. به آنصورت نمی خواهند کار انجام دهند و پشت میز نشینی را دوست دارند. کشاورزی کاری است که زحمت زیادی می طلبد.
افق کویر  با توجه به آب و هوای بافق، کشت چه محصولاتی از نظر اقتصادی به صرفه تر است؟ 
پسته و رطب(خرما)
افق کویر  در عرصه فعالیتتان با چه مشکلاتی روبرو هستید؟
 درآمد کشاورزی پاسخگوی هزینه های کشاورزی نیست. دولت باید از کشاورزان پشتیبانی کند.
افق کویر  تا به حال به عنوان کشاورز نمونه انتخاب شدید؟
 دو دفعه
افق کویر رمز موفقیت خودتان را در چه می دانید؟ 
در کشاورزی و علاقه ای که به این شغل دارم.