نمایش خبر نمایش خبر

دانش آموزان فرصت را غنیمت بشمرند


به گزارش هفته نامه افق کویر، کنکور همیشه دغدغه داشته و دانش آموزان با نگرانی و دلشوره از آن گذشته اند و توانستند سد کنکور را فرو بریزند. امسال، علاوه بر این نگرانی ها، کرونا هم شیوع یافته است. بر همین اساس از مدیر آموزش و پرورش بافق، "محمد رضا قاسم زاده" خواستار توضیح چگونگی رفع این تشویش و نگرانی شدیم.
وی در این خصوص گفت : ثبت نام کنکور 31 مرداد ماه آغاز شده است: با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی، آزمون به صورت حضوری برگزار می شود.
رئیس آموزش و پرورش درباره ثبت نام کنکور افزود: ثبت نام کنکور قبل از کرونا انجام شده و افرادی که ثبت نام نکرده اند، به سایت سنجش مراجعه کنند.
وی در آخر افزود: فرصت خوبی است از این جهت که زمان کنکور به تاخیر افتاده و دانش آموزان می توانند از این فرصت استفاده ببرند تا در رشته ی دلخوا هشان پذیرفته شوند.
وی تصریح کرد: دانش آموزان فرصت را غنیمت شمرند.