نمایش خبر نمایش خبر

دانستنی هایی در مورد شهرستان بافق


داستان آب هنیه
علی خواجه بافقی| یکی از مهمترین قنات های بافق در گذشته هنیه بود. که به علت شیرین بودن آب نقش بسزایی در تأمین ذخیره آب انبارها« آب شرب» تا قبل از سال 1348 داشته، مادر چاه قنات نزدیک صدر آباد قرار دارد. در زمان شاه سلطان حسین صفوی حاکم بافق شخصی به نام عنایت سلطان صاحب دو دختر به نام های "حنانه" و "منانه" بود که هر کدام از آنها قناتی احداث کردند. قناتی که حنانه احداث کرد؛ یعنی قنات« هنیه» آب شیرین داشت و منانه قنات «یمامه» آب شور داشت. بنابراین جهت برقراری عدالت دو تا قنات به هشتصد و سی و سه حبه تقسیم شد و چهل حبه، آب هنیه که شیرین بود وقف بر آب انبارهای بافق گردید.
می دانید که: تعداد موقوفات دوره قاجاریه حدود 39 تا می باشد و دوره زندیه حدود4موقوفه می باشد. این آماری است که فعلاً در دست داریم.
 می دانید که: تعداد 21 آب انبار در بافق موجود می باشد که مقداری از آنها خراب شده است.
 می دانید که: در 8 کیلومتری جاده بافق ساختمان سرپوشیده ای مجاور جاده وجود داشت که آب انباری هم در کنار آن ساخته شد و همه روزه یک نفر از طرف حکومت بافق بنام: محمد حسن ملک رعایا به سال 1310 هجری قمری انتخاب می شد که با داشتن الاغ و چند عدد«سبو» که پر از آب می کرده و بر پشت الاغ قرار داده و طی 18 کیلومتر آب«سبوها» را در خمره داخل گنجه تخلیه می کرد تا هنگام رسیدن کاروان هایی که از یزد عازم بافق بودند از این آب بیاشامند.