نمایش خبر نمایش خبر

داستانهای تاریخی(قسمت اول)

داستانهای تاریخی(قسمت اول)گردآوری: علی خواجه بافقی| 
نویسنده کتاب: محمد ابراهیم باستانی پاریزی، در کتاب: حماسه کویر
 داستان این مرد مربوط می شود به ده سال قبل از تاریخی که ما از آن صحبت می کنیم؛ یعنی: به سال 1236 ق(1820 م) که وی در این سال 33 سال داشت.
 و اما بعد؛ دانستن بهتر از نداستن است؛ در  این کتاب می خوانیم: عبدالرضا خان یزدی( پسر تقی خان بافقی) می باشد، که تقی خان از رجال متنفذ یزد بشمار می رفت، روزی که نادرشاه کشته شد، آواز بافق به یزد آمد و حاکم نادرشاه را از یزد بیرون کرد و زیاده از چهل سال در زمان زندیه حکومت یزد را داشت و بیش از 25 پسر داشت و پسرانش عبدالرحیم خان و حسن خان همیشه در کوشش بودند تا کرمان را هم تصرف کنند. اینان جنگهایی با لطف علی خان زند هم داشته اند و همراه آقا محمد خان قاجار در تسخیر کرمان مؤثر بوده اند. آقا محمد خان مدتی علی اکبر خان پسر دیگر او را به رسم گروگان همراه داشت. پس از قتل آقا محمد خان، علی اکبر خان به یزد رفت، وقتی فتحعلی شاه به تخت نشست،« همه حکام به حضور آمدند، تقی خان به مسامحه گذارنید.» حاج ابراهیم اعتماد الدوله، به علت خدماتی که تقی خان در جنگ کرمان کرده بود، تعهد کار او را برگردن گرفت تا تقی خان پسر خود ابوالهادی خان را با پیشکش به حضور فتحعلی شاه فرستاد و حکومت کرمان را در عوض گرفت و این سرزمین را داشت تا در سال (1218 ق) که ابراهیم خان ظهیر الدوله به بهانه اینکه حسن خان از عهده اداره امور بر نیامده است به کرمان آمد و دست تقی خان از آن سرزمین کوتاه شد. چنانکه گفتیم عبدالرضا خان و دوست و قوم و خویش سببی او شفیع خان راوری تا مرگ ابراهیم خان ساکت بودند و پس از مرگ ابراهیم خان بود که طغیان خود را آشکار کردند. آن طور که از آقای محبوبی اردکانی شنیدم، تصویری است که تقی خان یزدی را در کنار کریم خان زند، نشان می دهد. عبدالرضا خان در یزد آثار خیر بسیاری، از خود به جای گذاشته است که از جمله آنهاست: مدرسه خان که بزرگترین مدارس شهر است و وقفیات فراوان دارد. بازار قیصریه: به بازار خان معروف است. میدان خان، باغ دولت آباد که از معروفترین باغهای یزد است و باغهای متعدد در تفت.
همچنین عبدالرضا خان بقعه شاهزاده فاضل را در یزد تعمیر ساخته که کتیبه آن به نام او باقی است.....   
  ادامه دارد...