شناسه : 21755702


خوبی هزینه دارد و هیچگاه خوبی به رایگان بدست نمی آید یک پزشک و استاد خوب چگونه خوب شده اند؟ آنها سالیان درازی درس خوانده و..........

خوبی هزینه دارد و هیچگاه خوبی به رایگان بدست نمی آید یک پزشک و استاد خوب چگونه خوب شده اند؟ آنها سالیان درازی درس خوانده و مطالعات فراوان داشته اند و عاشق شغلشان بوده اند و از همه مهمترانسان بوده و برای انسانیت ارزش قایل بوده اند! یک معمار و مهندس خوب زحمت زیادی کشیده است تا بنایی زیبا خلق کند که دیگران با دیدنش لذت ببرند، یک دانش آموز خوب دانشجوی خوب باید برای خوب بودنشان تلاش کنند. تلاشی که هم مادی و هم معنوی است و حالا حکایت مردمی است که در کل کشور از نظر خوبی زبانزد عام و خاص هستند و این وجهه زیبا و نیکو با تلاش و انسانیت و محبت و بزرگ منشی و بلندنظری مردمی سخت کوش در دل کویر در طول سالیان متمادی ایجاد شده است و این بار مسئولیت کل مردم استان یزد را بیشتر می کند تا بتوانند این وجهه زیبا و مردمی خود را حفظ نمایند و حتی برآن بیافزایند، این حسن خلق و مردم داری و مهمان نوازی را تک تک آحاد مردم یزد انجام داده اند، از آنهایی که مسئولیتی داشته اند گرفته تا رفتگری که با لهجه شیرین یزدی محبت را نثار همنوعان خود نموده است. 
همه و همه یزدی ها در این نگرش زیبا نقش داشته اند و این شاید یکی از حسن ها، کویر باشد که هر چه کویر کم آبی و گرما و سرمای طاقت فرسا به مردمش تحمیل کرده است. اینها این خشم طبیعت را با صبوری و دل گرمی و مهربانی بین خود و دیگران تلطیف نموده اند.
اینجانب با 58 سال سن بیشتر از 40 سال است که بخاطر علاقه به طبیعت به کوه می روم و خیلی سال بود که مشتاق بودم شیرکوه یزد را صعود نمایم تا بالاخره این مهم برای من در روز یکشنبه 5/6/96 ایجاد شد. از تفت به ده بالا رفته و با صعود از دره نجیب بعد از سفیل آباد به تابلویی رسیدم. به این مضمون که انسان باید با طبیعت باشد و نه در برابر آن و در طول مسیر به چشم خود دیدم که کوهنوردان بلند همت این استان خدمتگذاران به طبیعت و حفظ آن هستند و بخود بالیدم همنوردانی چنین والا مقام و انسان دارم در طول مسیر دره نجیب پاکوب های متنوع و زیاد نبود و زباله ها را جمع آوری کرده بودن و به چشم نمی خورد. آب چشمه را توسط شیلنگ در مسیر پاکوب برای استفاده بهینه قرار داده بودند و از همه مهمتر اینکه پناهگاه تمیز و پاکیزه بود؛ وقتی درب پناهگاه قدیمی را باز کردم بوی انسانیت و جوانمردی و بخشندگی را حس کردم؛ چرا که اندک وسایل مورد نیاز در آن ارتفاع در آن جا تعبیه شده بود. این نخ و سوزن و نمکدان و پتو و قاشق و چنگال و کتری و دمپایی و کبریت حکایت از همتی والا و منشی انسانی دارد که این وسایل را تا آن ارتفاع آوردن برای استفاده دیگرانی که اصلاً نمی شناسی و شاید هیچ وقت آنها را نبینی و تو نباشی که ازت تشکر نمایند. این روح بخشندگی و کرامت انسانهایی است که از ورطه مادیات گذشته اند و چون خود طبیعت بزرگ و بخشنده شده اند، در صورتی که در خیلی از کوههای ایران برای، پناهگاههایی بدون هیچ امکاناتی باید هزینه گزاف بپردازی!!!
اینجانب وظیفه خود دانسته ام که بدینوسیله از بزرگان گمنام طبیعت قدردانی نمایم و بگویم که بی خود نیست هر جا صحبت از یزد و یزدی می شود در ذهن و خاطره مردم این جمله جا خوش میکند « یزدی ها مردمانی خوبند» امیدوارم که انشاءا... همیشه ی روزگار خوب بمانید
محمدرضا فریدانی محمدی