نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خداحافظ استان یزد

خداحافظ استان یزد


خداحافظ استان یزد

کوه چغارت که آن را به نام " مشک خشکیده " معنا کرده اند، در سال 1348 عملیات اکتشاف آن توسط آلمان ها و روس ها انجام شد. اولین محموله سنگ استخراجی خود را تحویل ذوب آهن اصفهان داد و طی این چهل سال به عنوان بزرگترین تامین کننده ماده اولیه ذوب آهن اصفهان بوده است. با شروع به کار خطوط کنسانتره آهن؛ فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نیز از این خوان گسترده بهره‌ها بردند!
طبق آمار رسمی بیش از سه میلیون تن سنگ آهن دانه بندی و سه میلیون و دویست هزارتن کنسانتره، آخرین رکورد تولید سنگ آهن در سال نود و دو بوده است. بر اساس آخرین اظهارمالی، شرکت سنگ آهن بافق با هزار و صد میلیارد تومان فروش سنگ آهن، فقط پانصد میلیارد  تومان هزینه داشته است؛ یعنی یک سال، ششصد میلیارد تومان سود! 
امروزه با چوب حراجی که به این معدن زده اند، شش هزار میلیارد تومان کل دارایی ها و ذخیره  معدنی چغارت و معدن سه چاهون به مدت نوزده سال با استخراج چهارصد میلیون تن به بخش خصوصی می خواهد واگذار شود!
بیست و هشت و نیم درصد در فرا بورس که مالک آن را خدا می داند و هفتاد و یک و نیم درصد به صندوق ورشکسته فولاد با بیش از هفتاد هزار حقوق بگیر که فقط پنج هزار نفر آن متعلق به شرکت سنگ آهن هستند و بیست و دو هزار نفر آن متعلق به ذوب آهن اصفهان! با این همه حقوق بگیر آیا می توان کارخانه جوار معدنی گندله را ساخت؟! آیا کارخانه فولاد به بهره وری خواهد رسید؟! آیا ذوب آهن بافق و فولاد اسفنجی رویایی دست یافتنی است؟!  آیا حضور سه نفر اصفهانی در هیئت  مدیره پنج نفره شرکت سنگ آهن تهدیدی برای استان یزد نیست؟! آیا مردمی که در سال هفتاد و نه  با شعار " قسم به خون شهداء (...) تو را می کشیم " امروز می توانند به برگشت این فرد به هیئت مدیره اعتماد کنند؟! آیا طرح فاضلاب شهری، دیگر برای این صندوق ورشکسته بی پول، توجیه اقتصادی دارد؟! آیا برای صاحبان جدید شرکت سنگ آهن؛  ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه مهم تر است یا مردم استان دارالعباده؟!  امروز که استان در تامین آب، فریاد العطش سر می دهد، آیا سزاوار هست هشتصد میلیارد تومان ماده پنجاه و پنج از خریداران اخذ  نشود؟! آیا دویست میلیارد تومان از مبلغ فوق که حق شهرستان بافق هست باید در جیب خریداران اصفهانی بماند! با کدام تدبیر و با کدام حیله؛ استان و شهرستان خود را فروخته‌اید !!!
جناب استاندار! امروز مسئولیت شما در حکم مسئولیت پدری است که سرمایه‌اش را به یغما می‌برند! به فکر باشید دیگر محلی برای کتیراگیری و مهاجرت نیست! شهرستان مهاجر پذیر بافق به کجا  مردمانش کوچ کنند! 
جناب استاندار! به حکم وظیفه و به حکم درخواست و به حکم تظلم خواهی؛ درد امروز ما را سرطان فردای استان بدانید! اگر کوتاهی کنید، ظلمی است در حق یکی از اعضا خانواده تان! اگر همت کنید، برگ افتخاری است بر شجاعت و حق خواهی‌تان! دست هر کس را که بخواهد به استان و شهرستان بافق خیانت کند، بشکنید؛ چرا که دیگر فرصتی باقی نیست!