نمایش خبر نمایش خبر

خاکریزی غیرکارشناسی علت تخریب ۵۰۰ متر کوره قنات


به گزارش هفته نامه افق کویر؛ بارندگی های اخیر خساراتی به باغات و چاههای کشاورزی شهرستان بافق وارده نموده است که در این باره با "علی اکبر رحمتیان" مدیر جهاد کشاورزی به گفتگو پرداخته ایم.

خسارت ۲۲۰ میلیون تومانی
وی در خصوص خرابی قنات ها گفت: قنات هنیه و یمامه ۲ رشته قنات مجزا هستند که در یک نقطه به هم متصل می شوند، طول قنات هنیه ۷۷۵۰ متر طول تره کار ۴۰۰ متر، و عمق مادر چاه ۵۵ متر آبدهی دارد و بین ۱۵ تا ۲۰ لیتر اراضی تحت پوشش ۲۱۶ هکتار می باشد، که در اثر خاکریزی غیر کارشناسی در مسیر رودخانه و مسدود کردن مسیر آن در منطقه روستای صدر آباد باعث شده حدود ۴۰۰ تا۵۰۰ متر از کوره قنات و ۴حلقه چاه به عمق تقریبی ۱۲ تا ۱۰ متر کامل تخریب شود و برآورد اولیه میزان خسارت مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان بوده است.

خسارت ۸۰ میلیون تومانی
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بافق افزود: طول " قنات یمامه " ۱۱۰۰۰ متر و طول تره کار ۱۰۰۰ متر، عمق مادر چاه ۳۷ متر و آبدهی قنات بین ۱۰ تا ۱۵ لیتر است که اراضی تحت پوشش ۱۲۵ هکتار می باشد و به دلیل متصل بودن دو قنات "هنیه و یمامه" آب انباشته شده در قنات هنیه به داخل قنات یمامه نفوذ کرده و باعث بروز خسارت شده و همچنین در چند نقطه از مسیر رودخانه قنات خسارت دیده است و طول مسیر خسارت دیده ۶۰۰ متر با ارتفاع بار کم می باشد که ۸۰ میلیون تومان برآورد اولیه خسارت است

تغییر جنسیت در درختان ماده
"رحمتیان" در ادامه توضیحی از دلایل خسارات وارده به درختان پسته گزارش داد و گفت: درختان پسته دو پایه می باشد، اما تغییر جنسیت در درختان ماده به دو حالت اتفاق می افتد یکی غالب شدن پایه بر پیوندک(یعنی رشد پیوندک متوقف و پایه ها با جنسیت متفاوت رشد نمایند) و دیگر مورد تغییر تظاهر جنسیت گل های ماده پس از مرحله آغازش می باشد.
وی دلایل تغییر وضعیت درختان پسته را اینگونه شرح داد: درختان پسته نیازمند مرحله ی خشکی هوا در زمان تبدیل مرحله تمایز به آغازش هستند. اگر تغییری در این مرحله صورت گیرد مثلا در مرحله ی انگیزش گل هوا خشک و در مرحله نمو، تمایز و آغازش، رطوبت بالا رود، گل ها می ریزند و یا تغییر وضعیت می دهند.

تبدیل گل ماده به نر
وی افزود: در سالیان قبل با نوسانات دمایی و یا شوک رطوبتی و دمایی موضعی؛ بارها شاهد تغییر جوانه زایشی به جوانه ی رویشی یا حتی برگ بوده ایم، اما امسال وضعیت متفاوت است و گل ماده به نر تبدیل شده است که البته نباید دائمی باشد و در سال های معمول پایان می یابد.

غلظت عناصر درختان
سبب بهم خوردن تمایز گیاهی
"مدیر جهاد کشاورزی" ادامه داد: عدم پویایی برخی عناصر مانند کلسیم (به عنوان سلطان عناصر و کاتالیزور برخی فعالیت ها) در شرایط ابرناکی تغییرمرحله درخت، سبب عدم تشکیل برخی اندام های گل و یا حتی ضعف یکسان بودن میوه در خوشه و در برخی ارقام بچه-مادری و داغو شدن می گردد، بدیهی است که هر تغییر در غلظت عناصر درختان سبب بهم خوردن تمایز گیاهی خواهد شد و بهم ریختن تعادل هورمونی سبب چنین تغییراتی می گردد.
وی افزود: افزایش "جیبرلین" نسبت به مابقی هورمون ها، سبب رشد رویشی و حتی در برخی گیاهان یک پایه گل ماده ی بیشتر می گردد؛ شایان ذکر است که پسته دوپایه است، اما برخی از "بنه ها" و "خنجوک" در آنها تک پایه ای نیز وجود دارد.
"رحمتیان" در پایان گفت: نباید فراموش نمود در سطح سه عنصر " جیبرلین، آکسین و اتیلن " ارتباط تنگاتنگی با عناصر وجود دارد، مثلا عنصر " روی " به نحوی پیش نیازی تریپتوفان در خصوص " اکسین " را هدایت می کند، "جیبرلین " با استفاده بیشتر ازت، پویایی بیشتری پیدا می کند و لذا عدم استفاده از ترکیبات ازته و حتی تیمار خشکی، پیشنهادی اولیه در جهت کاهش ادامه ی این تغییر خواهد بود.