نمایش خبر نمایش خبر

حکم برهنه شدن در سینه زنی ها

حکم برهنه شدن در سینه زنی هایکی از سوالات مطرح در خصوص عزاداری اینکه نظر مراجع در مورد برهنه شدن در سینه زنی چیست؟
 پاسخ: آنچه در روایات فراوان مورد سفارش و تأكید است عزاداری و محزون و گریان بودن در مصیبت شهادت و مظلومیت و فقدان اولیای الهی به ویژه سالار شهیدان، امام حسین(ع) است. شكل عزاداری و چگونگی آن به حسب عرف و عادت و مراسم و فرهنگ جامعه ای مختلف است و در روایات بر شكل خاصی از آن تأكید نشده است. لخت شدن در مراسم عزاداری كه در بعضی جاها معمول است تابع همین عرف و عادت است و دارای فضیلت و ارزش خاصی نمی باشد و هیچ گونه تأكیدی بر آن نشده بلكه در جاهایی كه این مراسم در معرض دید و تماشای خانم ها می باشد، ترك این كار و با لباس عزاداری كردن بدون شك بهتر و مناسب تر است. بلكه اگر كمك به گناه باشد جایز نیست.
 نظر مراجع: حضرت امام و آیت الله فاضل : اگر لخت شدن باعث مفسده نباشد، اشكال ندارد و بر زنان واجب است از نگاه كردن به بدن نامحرم اجتناب كنند.
(امام، استفتائات، ج 3، سؤالات متفرقه، س 46؛ فاضل، جامع ‏المسائل، ج 1، س 2163 و 2165.)
 آیت الله مكارم : احتیاط واجب آن است كه مردان از این كار خوددارى كنند.
(مكارم، استفتائات، ج 2، س 765.)
 آیت الله تبریزى : اشكال ندارد
(تبریزى، استفتائات، س 2004 و tabrizi.org، لخت شدن عزاداران.)
 آیت الله صافى : اگر در معرض دید زنان نامحرم نباشد، اشكال ندارد.
(صافى، جامع‏ الاحكام، ج 2، س 1597.)
 آیت الله بهجت : بنابراحتیاط واجب باید بدن خود را از نامحرم بپوشاند.
(بهجت، توضیح‏ المسائل، م 1937.)
 آیت الله خامنه ای : در صورتى كه نامحرم نباشد و مستلزم مفسده نباشد، برهنه شدن و سینه زدن جایز است ولى مناسب است با لباس عزادارى انجام بگیرد.