نمایش خبر نمایش خبر

حقوق کارگر از نگاه اداره کار


به گزارش هفته نامه افق کویر؛ روز کارگر یکی دیگر از روزهای مناسبتی است که برای ارج نهادن به قشر زحمت کش کارگران منتسب شده است در ادامه " علی اصغرنوری" رییس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان بافق به تعدادی از سوالات کارگران در سطح شهر پاسخ داده است؛ که به اطلاع شما؛ خوانندگان محترم می رسانیم.لازم به ذکر است مصاحبه ای در خصوص زنان کارگر صورت گرفته است که در شماره بعدی (931)درج خواهد گردید.
افق کویرمرخصی های استعلاجی، پرداخت حق بیمه و حقوق ایام بیماری یک کارگر بعهده چه کسی است کارفرما یا بیمه تامین اجتماعی؟
اصولاً مرخصی استعلاجی که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد به منزله روزهای کاری می‌باشد لذا پرداخت دستمزد تعیین شده در کمیسیون پزشکی به عهده سازمان تامین اجتماعی است لازم به ذکر است کارگر در ایام مرخصی استعلاجی از مرخصی استحقاقی حق عائله‌مندی ،عیدی، پاداش و سنوات خدمت برخوردار است که توسط کارفرما پرداخت می شود بدیهی است در مدت زمان مرخصی استعلاجی تایید شده توسط کمیسیون پزشکی کارگر بیمه می باشد.
افق کویر5سال است که بدون قرارداد در محلی بدون بیمه کارکردم و حقوق خود را نقدی دریافت نمودم؛ چگونه می توانم به اداره کار ثابت کنم و شکایت نمایم؟
با ارائه مدارک مثبته و تنظیم دادخواست در مراجع حل اختلاف اداره تعاون کار موضوع قابل بررسی و رسیدگی است لیکن اثبات موضوع با ارائه مدارک کافی توسط کارگر امکان‌پذیر است بهر حال کارکرد در رابطه فی مابین می بایست توسط کارگر اثبات شود و پرداختی ها در بازه زمانی کارکرد به استناد آیین نامه دادرسی کار بر عهده کارفرماست.
افق کویر آيا کارگراني که به عنوان کارگر روزمزد در کارگاه ها کار مي‌کنند مي‌توانندازامتيازات و مزاياي مقرر در قانون کار برخوردار شوند؟
کلیه افرادی که مشمول قانون کار باشند به نسبت ساعات کار خود از تمامی حقوق و مزایای قانون کار برخوردار می باشند.
افق کویردر کارگاهی ساعات کار کارگران به صورت ۲۴ساعت کار و ۴۸ساعت استراحت است، چنانچه درخواست مرخصی کارگر مصادف با روز کاری وی باشد وضعیت مرخصی نامبرده چگونه محاسبه و به چه صورت خواهد بود؟
در حالت ۲۴ ساعت کار ۴۸ ساعت استراحت چنانچه مرخصی کارگر مصادف با روز کاری وی باشد و کارگر بخواهد از یک روز مرخصی استفاده نماید به میزان ۲۴ ساعت از مرخصی استحقاقی وی کسر می‌شود. لازم به توضیح اینکه مرخصی استحقاقی سالانه کارگران ۲۶ روزکاری با استفاده از مزد و با احتساب چهار روز جمعه جمعاً یک ماه است.
افق کویر در صورت فوت کارگر بدون بیمه آیا می توان از کارفرما شکایت کرد و حقوق بازماندگان را دریافت کرد؟
به استناد ماده ۱۴۸ قانون تامین اجتماعی کلیه کارگران که در شرکت ها کار می کنند بایستی از ابتدایی کار بیمه گردند. در هر صورت اثبات کارکرد کارگر فوت شده و کلیه مطالبات قانونی وی به استناد ماده ۷۱ قانون کار می بایست به ورثه قانونی وی پرداخت گردد.
افق کویرچگونه بفهمیم یک شغل سخت و زیان آور است؟
عمدتا مشاغلی که عوامل زیان آور محیط کار آنها بالاتر از حد مجاز و استاندارد باشد جز مشاغل سخت و زیان آور می باشند. البته مشاغل سخت و زیان‌آور در قالب دو گروه الف و ب مشخص شده اند که با اندازه گیری عوامل زیان آور در محیط کار قابل ارزیابی و بررسی می باشند.
افق کویرموافقت یا عدم موافقت کارفرما در خصوص استعفاء كارگران چه تاثیری در اقدام کارگر دارد؟
طبق تبصره ماده ۲۱ قانون کار استعفا یکی از موارد خاتمه قرارداد کار فی مابین کارگر و کارفرما می‌باشد البته درخواست استعفای کارگر لزوما باید کتبی و موردموافقت کارفرماقرار گیرد.
افق کویر شرایط صحیح بودن قرارداد کار؛شامل چه مواردی می باشد؟
به استناد ماده ۹ قانون کار موضوع مشروعیت قرارداد، معین بودن موضوع کار، عدم ممنوعیت قانونی شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر باید مورد توجه قرار گیردالبته اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است مگر اینکه بطلان آن در مراجع مطرح واثبات شود.
افق کویر آیاکارفرمامی تواند کارگری را از شغلی به شغل دیگری که گروه کمتری دارد به کار گمارد؟
به استناد تبصره یک از ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل تغییر شغل هر یک از کارگران در صورتی که منجر به تنزل گروه شود موکول به اعلام موافقت کتبی کارگر می باشد.
افق کویرآیا می شود برای یک کارگر از چند کارفرما بیمه رد شود؟
در صورتی که کارگری برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند نسبت به مزد کارگر که می‌پردازند حق بیمه سهم کارگر را از مزد و حقوق وی کسر و به همراه سهم خود به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمایند.
افق کویرپیمانکار من را مجبور می کندروزی ۱۲ ساعت کار کنم اما هیچ گونه حقوق و مزایایی، جز حقوق پایه، به ما پرداخت نمی کند. در این خصوص چه باید کرد؟
به استناد مواد ۵۱ و ۵۹ قانون کار و با توجه به اینکه ساعت کار موظفی ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه می باشد در نتیجه ارجاع کار اضافی به کارگر حتماً باید با رضایت کارگر و پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی باشد. البته در صورت اختلاف در این زمینه بین کارگر و کارفرما این موضوع و حتی سایر مزایای رفاهی مورد اشاره، موضوع در مراجع حل اختلاف اداره قابل بررسی و رسیدگی است.
افق کویر با کارفرمای خود توافق کرده‌ام که من را بیمه نکند و به جای آن سهم حق‌بیمه کارفرمایی را به من بدهد تا خود را بیمه اختیاری کنم. آیا این توافق صحیح است؟
هرگونه توافقی که نتیجه آن بیمه نکردن کارگر باشد باطل بوده و بیمه تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه سازمان تامین اجتماعی اجباری بوده و توافقاتی از این دست به هر بهانه و دلیلی که باشد به موجب قانون باطل و فاقد اعتبار می باشد و کارفرما مسئول و پاسخگو می باشد.

الهام نصیرزاده|