نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور سرزده به منظور گرامي داشت سالروز انتشار هفته نامه افق كوير

حضور سرزده به منظور گرامي داشت سالروز انتشار هفته نامه افق كوير

شامگاه جمعه, سيزدهم آبان ماه، سيد محمد آيت اللهي با در دست داشتن كيك تولد در دفتر هفته نامه افق كوير حضور يافته و شانزدهمين سالروز انتشار هفته نامه افق كوير را تبريك گفت.
وی كه به تازه گي به افتخار بازنشستگي از شغل شريف معلمي نايل آمده در دست خطي كه بر كتاب اهداي خود به اين هفته نامه بود، آرزوي موفقيت   و تداوم اين كار فرهنگي را نمود. وي ضمن ابلاغ سلام پدر بزرگوارشان استاد سيد عباس آيت اللهي ابراز خرسندي کرد كه اين رويداد فرهنگي همچنان در مسيري كه در پيش گرفته موفق و مؤيد باشد.
در اين ديدار مدير مسئول هفته نامه افق كوير هم ضمن تقدير و تشكر از ايشان يك دوره كامل مجلد هفته نامه افق كوير را به رسم تشكر به اين شاعر تواناي ديارمان اهداء نمود.