نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حاشیـه های کنگـره

حاشیـه های کنگـره

*خاله سوسکه در محل پذیرایی خودنمایی می کرد که مسئول پذیرایی با کفش او را له نمود و بدون آن که حاضرین  خبردار شوند او را از صحنه بیرون برد.
*یکی از سخنرانان با قاطیعت تمام گفت: وحشی بافقی فرمود:
ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ
               به قرآنی که اندر سینه داری  
*در بازدید از خانه وحشی بافقی یکی از مهمانان پرسید، مگر وحشی بافقی در دوران صفویه زندگی نمی کرده ؟ چرا خانه اش در دوره قاجاریه ساخته شده است؟!!!
*استاندار حاضر به پاسخگویی سوال خبرنگار هفته نامه افق کویر در خصوص معدن D19  نشد و گفت: سریعاً باید برای شرکت دریادواره به یزد  برگردم.
*کمبود غرفه فروش محصولات  و صنایع دستی شهر در کنگره وحشی بافقی کاملاً حس می شد؛ چون اکثر مهمانان به دنبال جایی بودند تا پسته وخرمای بافق را تهیه نمایند.                                   
                                        راضیه بیگی