نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جر و بحثـی که به نـزاع خونیـن کشیـده شـد

جر و بحثـی که به نـزاع خونیـن کشیـده شـد


جر و بحثـی که به نـزاع خونیـن کشیـده شـد

به گزارش خبر نگار هفته نامه افق کویر، یکشنبه شب 28 مهرماه در خیابان امام رضا (ع)  نزاع دست جمعی رخ داد که خبرنگار هفته نامه افق کویر، برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مصدومین حادثه تماس تلفنی با دکتر محمد رضا آیت اللهی رییس پزشک قانونی بافق انجام داد که در ادامه می خوانیم.
دکتر آیت اللهی در پاسخ به این پرسش که آیا قضیه درگیری به پزشک قانونی رسیده است یا خیر؟ گفت: دو نفر از مصدومین به صورت سرپایی مداوا شدند؛ اما دو نفر دیگر به وسیله شیء برنده نوک تیز ضرباتی به گردن و صورتشان اصابت نموده است که به علت تاریکی شب ضربه خطرناکی به نزدیکی چشم یکی از آنان وارد شده است. در ادامه دکتر آیت اللهی با تأکید بر این نکته که این نزاع می توانست تلفات جانی در بر داشته باشد از جوانان خواست تا خشم خود را کنترل کند.
خبرنگار هفته نامه افق کویر همچنین در این رابطه گفتگویی با سرهنگ صالحی فرمانده نیروی انتظامی منطقه بافق انجام داد که وی  گفت: پرونده در حال بررسی است و متهم فراری می باشد و تا زمانی که بازجویی نشود نمی توان تصمیم گیری کرد.
در این حال یکی از مجروحان این حادثه به نام منصور شریعتی در گفتگویی با خبرنگار هفته نامه افق کویر گفت: دعوا با یک جرو بحث کوچک در محل پارک فرمانداری شروع شد.
وی در ادامه افزود: ضاربان بعد از نیم ساعت به درب یکی از منزل مصدومان مراجعه کرده و پس از جر و بحث کوتاه به سمت وی تیغ کشیدند.
شریعتی تصریح کرد: من هم که خواستم آن ها را جدا کنم تیغی به گردن من اصابت کرد که باعث مجروح شدنم شد. در  همین بین صاحب خانه که برای جدا کردن این دعوا مراجعه کرد به شکم و سینه او هم تیغی زده شد.
وی افزود: یکی از همسایگان نیز تیغی به پای او اصابت کرد.
مجروح این حادثه با بیان این موضوع که ضاربان متواری هستند گفت: نیروی انتظامی پیگیر این مسئله است.