نمایش خبر نمایش خبر

جدول (شماره 717)


افقی
-1 از آثار تاریخی استان- اردوگاه درهم بر هم -2 از مکان های تاریخی شهر یزد- طناب -3 گندم سوده- نامی پسرانه- بچه گوسفند- ردیف -4شهر زیارتی- نامدار- دانه خوشبو- آخرین پیامبر اکرم(ص) خدا -5 ترمز چهارپا- بدبختی، لغوست- نام کوچک پیامبر زرتشتیان -6 کلمه تنبیه- اثر پا- اختراع گراهام بل- کامل،تمام -7 شرکاء- محل ورود غذا- ماه کم حرف -8 صحبت دوستانه- نوعی ویتامین- ربیع- سوپ خودمانی -9 قله ی رفیع استان خودمان- رودی در عراق- حرف انگلیسی -10 یار مهربان- جمع رای- شرح حال گذشتگان -11 به سرشانه لباس می دوزند- حیوان – زمینه -12 علامت مفعول بی واسطه- از آثار تاریخی شهر یزد -13 به هر جهت- علامت بیماری- منطقه ی سردسیر -14 تباه، خراب- از خواهران برونته- آسیب- وعده -15 یکی دیگر از اماکن دیدنی شهر یزد
 
عمودی
-1 روستای نزدیک بافق- قنات -2 مرکز استان مازندران-برای سلامتی مسافر طبخ می شود- عدد فوتبالی -3 پرنده شوم- ....برتر از گوهر آمد پدید- موی گردن اسب- خانه عرب -4وحشی- عضو تنفسی- ای پروردگار- متکا -5 بچه ی مرغ و خروس- سخن زشت، سخیف- خزنده گزنده -6 گازی که باعث آلودگی هوا شد- گشوده- کم نیست -7 تبرک شده- از شهرهای شمال غربی- بزرگترین عددیک رقمی-8 ننگ- صنم- کارمزد -9 تیر پیکاندار- هتل سنتی یزد- خبرها -10 از شهرهای استان سیستان و بلوچستان- روستایی نزدیک یزد- آخرین رمق- گربه فرنگی -11 گردش کودکانه- مادر ترکی- پایتخت این کشور شهر ریگا است -12 کل- از وعده های غذایی- برعکس بخوانید پرهیزکار می شود -13 ناشنوا- ماهی عرب- منسوب به علی -14 از مکان های زیارتی شهر بافق-نشانه- جز -15 یکی دیگر از مکان های تاریخی شهر یزد