نمایش خبر نمایش خبر

جدول شماره 703

جدول شماره 703افقی
-1 نویسنده فقید استان یزد- خالق( قصه های خوب برای بچه های خوب)- از رنگ هاست -2 بازیگر فیلم نارنجی پوش- نام کوچک الوند کارگردان فیلم مزاحم -3 حیله- عید ویتنامی ها- از ورزش های گروهی -4 رها- راه- نمره ایده آل دانش اموز- ضربه با سر -5 چرمساز- اثر ویکتورهوگو -6 باب- فرار حیوان- مساوی- اهلی
-7 خالق اثر(هملت)- شلوار جین -8 الفبای بی الف!- صد متر مربع- حنا- استفراغ وارونه -9 از الفبای انگلیسی- ورا- روستا- گشوده
-10 شاعر قصیده سرا صاحب البشارات فی شرح الاشارات- عادت- دور افتاده -11 راهرو با لهجه خودمان- یادداشت -12 اثری از جک لندن- بعضی به ریشه ی خود می زنند- صدای زنبور -13 درخت قالی- خدای من- نام خانوادگی بازیگر سریال خانه به دوش -14 پهلوان- جدید- مایه حیات- از شهرهای شمالی -15 خالق اثر نانا- مجموعه حرکاتی در ورزش های رزمی مثل کاراته
 
 
عمودی
-1نویسنده« کلیدر» -2 اثر مارک تواین- حیوان عظیم الجثه دریا -3 روی شکم خوابیده- عضوی در صورت- متانت -4 دست- کوچک- پوشش طیور -5 دم بریده- ضمیر جمع- نوعی سقف -6 زیرکی، نیک دانایی- تیره، کدر- پیدایش  -7 اثر به جا مانده- پیمودن- بدی- آسیب، صدمه -8 دوست، رفیق- خوب- دارو- حرف بیهوده -9 آخرین حرف انگلیسی- امتیاز تحصیل در خارج از کشور- لنگه در- مخترع تلفن  -10 اجداد- روستایی بین بافق و بهاباد- چاهی در جهنم -11 تصدیق بیگانه- نویسنده کتاب سووشون و همسر جلال ال احمد -12 بی نظیر- طریق- نابود شده -13 نوعی فلز و نام فیلمی از مسعود کیمیایی- جنس قوی- خودکار- لیکن -14 از اعضا داخلی بدن- اثر به یاد ماندنی چارلز دیکنز -15 یکی از آثار جلال آل احمد- چون که