نمایش خبر نمایش خبر

جدول شماره 702

جدول شماره 702افقی 
-1 موفقیت اخیر ملت ایران – نوعی تن پوش زنانه 
-2از شهدای گران قدر هسته ای
-3ضرب آهنگ – حرف پوست کنده- چراغ 
-4یارو مشهدی-ملاقات بیمار –سلاح وایرانگر
-5راهنما و حامی تیم مذاکره کننده هسته ای 
-6دو یار هم قد – برش کج یا مایل – نورانی
-7همنشین چای- نامی پسرانه- چه کسی؟- تکرار هجدهمین حرف الفبا 
-8کلام صریح و قاطع- مهمترین کالای صادراتی ایران- پارچه ابریشمی
-9اولین عدد سه رقمی- نوکر-مرحمت
-10منسوب به علم- جمع شواهد
-11از جنگهای صدر اسلام- یکی دیگر از شهدای هسته ای
-12بازیگر سینما و عضو تیم فوتبال هنرمندان- اسم ترکی - آرواره
-13بشعار ملت ایران ( انرژی هسته ای.....
-14 اتاق درس – فدراسیون فوتبال اروپا- درد و محنت
-15 مذاکره کننده ارشد و وزیر امور خارجه کشورمان- عدد دروازه بان
 
 
 
عمودی
-1 به یاری پروردگار تیم هسته ای شکسته می شود- قلیل و اندک
-2 بیماری زردی- برتر، ارجع
-3 میل به غذا- رود آرام- ننگ- مادر عرب
-4 درک، شعور – نماینهده سازمان انرزی اتمی در مذاکرات هسته ای 
-5 استفراغ- ورم- مدیحه خوان
-6 تباه، ضایع- معاون وزیر امور خارجه کشورمان- بندگی
-7 شباهت- با عظمت –حرف خوردنی- امربه نیامدن
-8 یکی دیگر از تحریم های تحمیلی – سیاه
-9 دارای یک شغل هستند- واحد شمارش شتر- سخن، کلام
-10 داد بی سر- زمانه، دوران- مخفف شاه- خزنده گزنده
-11حرف دهان کجی- یکی از جنگ های صدر اسلام- نامی پسرانه
-12خاک کوزه گری- بلند قامت- نامی دخترانه
-13نوعی ماشین مولد نیرو- بلند ترین شب سال- راز
-14 نوشیدنی- حفظ و نگه داری کردن- مقابل ماندنی
-15شش قدرت جهانی مقابل تیم مذاکره کننده هسته ای- بالا بر ماشین