نمایش خبر نمایش خبر

تیم شمشیربازی شهرستان بافق به مسابقات قهرمانی کشور اعزام می شود

تیم شمشیربازی شهرستان بافق به مسابقات قهرمانی کشور اعزام می شود محمد مهدی فتاحی
 
به گزارش خبرنگار افق کویر ،رئیس هیات شمشیربازی شهرستان بافق از اعزام تیم بانوان شمشیربازی این شهرستان  به رقابتهای قهرمان کشور خبر داد
محمدمهدی فتاحی اظهار داشت مسابقات شمشیربازی قهرمانی بانوان کشور در سه اسلحه اپه ،سابر و فلوره در آبان ماه در دو بخش تیمی و انفرادی در تهران برگزار می گردد که تیم بانوان شهرستان بافق نیز در این دوره از مسابقات شرکت خواهند نمود 
فتاحی در ادامه افزود لیلی حسنی نژاد در اسلحه سابر ،فاطمه کرمی در اسلحه فلوره و محبوبه حیدری در اسلحه اپه اولین تجربه خود را همراه با دیگر شمشیربازان استان در این دوره از مسابقات خواهند داشت که امیدواریم نمایندگان خوبی برای استان و شهرستان در این دوره از مسابقات باشند