نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تیرانداز بافقی در تلاش برای رسیدن به تیم ملی

تیرانداز بافقی در تلاش برای رسیدن به تیم ملی


تیرانداز بافقی در تلاش برای رسیدن به تیم ملی

محمود پاکزاد در گفتگویی با خبرنگار ورزشی هفته نامه افق کویر گفت: هیئت تیر و کمان یزد پس از بررسی فراوان به این نتیجه رسید که سمانه رمضان پور از تیم تیر و کمان بافق واجد پذیرش در تیم ملی می باشد.
وی افزود: هیئت تیر و کمان یزد از خانم رمضان پور خواسته است تا در تاریخ 13 بهمن ماه خود را به فدراسیون تیراندازی معرفی نماید.
شایان ذکر است فدراسیون پس از بررسی مجدد از میان افراد شرکت کننده 8 نفر را بعنوان تیم ملی انتخاب خواهد نمود.