شناسه : 21803658


الهام نصیرزاده| به گزارش هفته نامه افق کویر، کاظم ناظمی رییس مرکز آموزشی فنی و حرفه ای امام علی (ع) بافق چهارشنبه هفته گذشته ..........

الهام نصیرزاده| به گزارش هفته نامه افق کویر، کاظم ناظمی رییس مرکز آموزشی فنی و حرفه ای امام علی (ع) بافق چهارشنبه هفته گذشته در گفتگویی با خبرنگار این هفته نامه از مرکز در حال ساخت خواهران بافق خبر داد.
ناظمی پیرامون احداث مرکز فنی و حرفه ای خواهران گفت:کل زمین تقریباً هفت الی هشت هزار متر است؛ اما ساختمانی که در حال ساخت است تقریباً 200 متر مربع مساحت آن می باشد. 
وی با اشاره به اینکه  اعتبار این پروژه بالغ بر 2 میلیارد ریال از سوی فرمانداری بافق پرداخت می شود افزود: تجهیزات مورد نیاز این مرکز از سوی اداره کل فنی و حرفه ای استان یزد فراهم خواهد شد.
وی با بیان اینکه تکمیل آن دو الی دوماه و نیم دیگر زمان می برد تصریح کرد: پروژه پیشرفت آن خوب بوده است و کارگاههایی چون کارگاههای صنایع دستی که در آن سفال، میناکاری و... صورت می گیرد کارگاههای صنایع غذایی که شامل شیرینی پزی و آشپزی می شود و صنایع دستی دوخت که شامل ربان دوزی، سرمه دوزی، سوزن دوزی و کارگاه دیگری که قرار است به عنوان کارگاه طراحی دوخت باشد که در مجموع چهار کارگاه می باشد.